Försäljning av djur

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet och syftet med kontrollerna är att se till att djuren har det så bra som möjligt. Det händer att Länsstyrelsen omhändertar djur som sedan säljs. På denna sida kan du se vilka djur som finns ute till försäljning.

Djuren säljs i befintligt skick

Köparen får räkna med att djuret kan ha problem av olika slag. I de fall det finns en veterinärbesiktning kan köparen få ta del av den. (men veterinärintyget utgör inte någon garanti för djurets hälsa utan djuren säljs i befintligt skick.

Djuret/djuren kan inte återlämnas till Länsstyrelsen.

Vilka krav ställs på en köpare?

Om du är intresserad av ett djur kommer Länsstyrelsen titta på din eventuella djurskyddshistorik i våra register, och om det finns tidigare beslut enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Sedan görs en bedömning om du är lämplig ägare för det djur som du är intresserad av. Djuren säljs när en godtagbar köpare har hittats.

Länsstyrelsen förbehåller sig prövningsrätt av samtliga inkomna intresseanmälningar och rätt att förkasta samtliga om Länsstyrelsen bedömer att kraven inte uppfylls. Det innebär att Länsstyrelsen inte säljer djuren till högstbjudande utan bara om eller när vi ser att det finns en lämplig köpare.

Skicka en intresseanmälan

Klicka på rubriken på det djur du är intresserad av för mer information och för att skicka in en intresseanmälan till Länsstyrelsen.

Finns det djur till försäljning, så listas de med bild och beskrivning här nedanför.

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Prenumerera via RSS

Kontakt