Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin (men inte människa). Den sprider sig snabbt i Europa och Asien och utgör ett stort problem för grisbranschen och samhället. Spridning kan ske mellan djur eller med material, kläder och livsmedel. Viruset överlever mycket länge i kallrökt fläsk, skinka och korv. Den 6 september bekräftade SVA ett fall av Afrikansk svinpest i Fagersta.

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Om du misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste du genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste du själv göra allt du kan för att förhindra smittspridning. Du måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade grisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig.

Övervakning av ASF med jägarnas hjälp

Om sjukdomen etableras i Sverige är det nödvändigt att vi upptäcker smittan snabbt så vi kan bekämpa den effektivt. Alltså är det mycket viktigt att undersöka alla självdöda vildsvin som påträffas.

Rapportera självdöda vildsvin till SVA

Telefon: 018-67 40 00.

Rapportera vilda djur, SVA Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om Afrikansk svinpest på Statens veterinär anstalts webbplats Länk till annan webbplats.

Om du kan hjälpa till med provtagning får du instruktioner från SVA om hur du ska göra.

Vad du som jägare göra för att hålla afrikansk svinpest borta från Sverige, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest, Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Ledamöter i Västmanlands län

Viltförvaltningsdelegationens ledamöter och ersättare utses för fyra år och ska vara folkbokförda i länet.

Nuvarande mandatperiod sträcker sig från 2023-2026.Ordinarie

Ersättare

Ordförande, landshövding

Johan Sterte


Politiska representanter

Carl-Johan Norström (S)

Pelle Strengbom (S)


Fredrik Karlsson (M)

Liane Blom (L)


Karin Westlund (C)

Gustaf Eriksson (C)


Tommy Berg (M)

Fredrik Larsson (M)


Christer Borg (SD)

Conny Johansson (SD)

Trafiksäkerhet och illegal jakt

Ali Fröberg

Anita Berglund

Jakt och viltvårdsintresset

Claes Johansson

Ingvar G Wahlström

Naturvårdsintresset

Anna Malmström

Hans Nygren


Lise-Lotte Norin

Leif Johansson

Friluftsintresset

Hans Andersson

André Axelsson

Ägare/brukare av jordbruksmark

Fredrik Melin

Carl Schartau

Lokalt näringsliv och turism

Jonas Landolsi

Tomas Olsson

Ekoturism

Anitha Barrsäter

Simon Green Ekelin

Skogsnäringen

Thomas Claesson

Jenny Nordin

Yrkesfisket

Fredrik Johansson

Peter Vidlund

Prenumerera på Vilt- och rovdjursmejl

Vilt- och rovdjursmejl är ett elektroniskt utskick från viltgruppen på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Du får information till din mejl när det finns viktig information att sprida, som till exempel nyheter eller nya bestämmelser. Du får även information när det har hänt något inom området, som till exempel när det har skett ett angrepp av rovdjur.

Prenumerera på Vilt- och rovdjursmejl Länk till annan webbplats.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss