• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Beslut kopplade till lagen fattas av Länsstyrelsen. Sådana beslut kan innebära exempelvis att en hund måste ha koppel eller bära munkorg. Ibland kan beslutet också innebära att djuret omhändertas, vilket då verkställs av Länsstyrelsen.

Lagen om tillsyn över hundar och katter Länk till annan webbplats.

Anmäl till polisen om du blivit utsatt för brott

Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla detta till polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen. Du kan göra en anmälan till polisen genom att besöka en polisstation eller via telefon 114 14. Vid akuta fall ring 112.

Anmäl bristande tillsyn av hundar och katter

Du kan anmäla bristande tillsyn av hundar och katter som är lösspringande, orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Du bör inte vara anonym när du anmäler bristande tillsyn av hundar och katter, det försvårar handläggningen av ärendet.

Anmälan gällande bristande tillsyn av hundar och katter gör du genom att antingen

  1. anmäla händelsen till polisen eller
  2. ringa till vår djurskyddstelefon 010-224 96 00, vardagar klockan 9-11 eller
  3. mejla till djurskydd.vastmanland@lansstyrelsen.se.

Uppge vad som hänt, när det hände, var och vem som äger den aktuella hunden eller katten.

En anmälan räcker

I det fall du redan har polisanmält händelsen behöver du inte göra en anmälan till oss. Polisen meddelar Länsstyrelsen om inkomna anmälningar som rör lagen om tillsyn över hundar och katter. Länsstyrelsen tar vidare anmälan för utredning.

Ärendet kommer inte att hanteras snabbare för att det kommer in fler anmälningar gällande samma händelse.

Rådgör om du är osäker

Om du är osäker på att det som du vill anmäla är tillräckligt allvarligt, ring till vår djurskyddstelefon för att få råd.

Viktigt att veta för dig som har hund eller katt

Ägaren har ansvar

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet.

Med avsevärd olägenhet menas olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen. Ju mindre allvarligt ett problem är, desto oftare måste det förekomma för att anses vara en avsevärd olägenhet.

Bortsprungen hund eller katt

Anmäl bortsprungen eller upphittad hund eller katt till polisen på telefon 114 14 eller via polisens e-tjänst.

Polisanmälan på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Hundar och katter ska vara märkta och registrerade

Hundar och katter som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering, och vara registrerade i Jordbruksverkets register.

Hundregistret på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kattregistret på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hundar som förföljer vilt utanför organiserad jakt

Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området (eller dess företrädare) där den lösa hunden befinner sig har rätt att ta hand om hunden under tiden hen försöker hitta ägaren. Om ingen ägare hittas ska jakträttshavaren eller dess företrädare kontakta Länsstyrelsen. Utanför kontorstid ska polisen kontaktas.

Under perioden 1 mars – 20 augusti är kraven ännu hårdare. Då kan en hund komma att omhändertas om den springer lös i skog och mark, även om den inte driver eller förföljer vilt.

Övergivna eller förvildade katter

Om du misstänker att en katt är övergiven bör du försöka hitta ägaren. Om du inte kan få tag i ägaren kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. Om katten ska skjutas inom detaljplanerat område krävs tillstånd från polisen.

Kontakt

Djurskydd

Ring våra djurskyddshandläggare vardagar klockan 09.00-11.00.

Telefon: 010-224 96 00