Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Afrikansk svinpest

Vildsvin på åker Foto: Kerstin Alvinge

Foto: Kerstin Alvinge

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen är ett direkt hot mot vildsvinsstammen och tamgrisbesättningarna. Därför kan den också påverka vår nationella livsmedelsproduktion. Afrikansk svinpest påvisades för första gången i Sverige då ett dött vildsvin hittades strax utanför Fagersta, Västmanland i september 2023. Bekämpnings­arbetet har sedan dess gått bra men det finns fort­farande restrik­tioner som du behöver följa om du befinner dig i området.

Jordbruksverket är ytterst ansvariga för att leda arbetet med den afrikanska svinpesten och arbetar tätt tillsammans med andra ansvariga myndigheter som Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Länsstyrelsen.

Prenumerera på senaste nytt från Jordbruksverket

Länsstyrelsen rekommenderar alla intresserade och berörda att hålla sig uppdaterade och följa Jordbruksverkets arbete genom att följa informationen på deras webbplats. Du kan prenumerera på Jordbruksverkets sida om afrikansk svinpest för att få notiser när ny information läggs till.

Afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Smittad zon - lättade restriktioner

Jordbruksverket beslutade i september 2023 om en smittad zon. Den 30 november tog Jordbruksverket beslut om att minska den smittade zonen och den delades in i ett kärnområde och ett ytterområde. Inom båda zonerna är restriktionerna lättade fr o m 22 februari, men det finns fortfarande regler som du ska följa för att hindra smitt­spridning.

Karta över smittade zonen, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Restriktioner i kärnområdet fr o m 22 februari 2024

I den smittade zonens kärnområde, det vill säga det område som stängslas in, måste du fortsätta vara försiktig och inte störa eventuella vildsvin i kärnområdet. Inga hundar får släppas lösa i området. Se till att det inte kommer in några nya vildsvin i kärnområdet, stäng grindar och rapportera om du ser skadat stängsel. Rapportera om du ser vildsvin eller spår av vildsvin. Undvik utfodringsplatser och rengör skor eller utrustning som du misstänker har kommit i kontakt med smitta.

Detaljerad information om förbjudna och tillåtna aktiviteter i kärnområdet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Restriktioner i ytterområdet fr o m 22 februari 2024

I den smittade zonens ytterområde är det fortfarande förbjudet att släppa hundar helt lösa i skog och mark, jaga vildsvin utanför Jordbruksverkets uppdrag, samt att göra vissa skogsbruksåtgärder.

Detaljerad information om restriktionerna och eventuella undantag i ytterområdet, Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.

Naturreservat i den smittade zonen

Naturreservatet Kråksten ligger inom kärnområdet, alltså det område som stängslats in. Flera andra naturreservat ligger inom ytterzonen. Det gäller följande naturreservat: Bråfors kulturreservat, Jonhagen, Jättåsarna, Jönsbacken, Klackberg, Komossen, Långviken, Rödmossen, Silvtjärn, Stora Hoberget, Svartberget och Trollbo. Även delar av Hälleskogsbrännan ligger i ytterzonen.

Karta som visar våra naturreservat i den smittade zonen Länk till annan webbplats.

Rapportera vildsvin

När du är i den smittade zonen och upptäcker sjuka eller döda vildsvin ska du rappor­tera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera sjuka eller döda vildsvin till SVA Länk till annan webbplats.

Om du ser levande vildsvin eller spår av vildsvin i zonens kärnområde är det bra att du rapporterar det till Jordbruks­verket. Genom att rapportera bidrar du till att vi kan bekämpa afrikansk svinpest på bästa sätt.

Rapportera levande vildsvin eller spår av vildsvin till Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den påverkar inte människor eller andra djurslag.

Sedan det första fallet i EU 2014 har sjukdomen snabbt spridit sig i vårt närområde. Förutom i Sverige, finns det i till exempel Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern och Ryssland. Spridningen är även snabb i Asien. I vissa av länderna förekommer sjukdomen bara hos vildsvin, men i de flesta länder har även tamgrisar smittats.

Smittan är mycket kostsam att bekämpa. Ett utbrott får stora konsekvenser för grisnäringen, friluftsliv, jakt och skogsbruk. Därför är det viktigt att begränsa smittspridning.

Afrikansk svinpest, SVA Länk till annan webbplats.

Frågor från allmänheten

Just nu är det många som har funderingar över Jordbruksverkets beslut och hur det påverkar både privatpersoner och företag. Därför har jordbruksverket tagit fram en frågelåda dit du kan vända dig med dina frågor. Jordbruksverket har också ett kundforum där du kan ställa egna frågor och se svar som andra redan har fått.

fraga@jordbruksverket.se

Fråga oss, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vad myndigheterna gör

Jordbruksverket samarbetar aktivt med olika myndigheter och andra organisationer för att samla mer information. Detta inkluderar sökandet efter döda vildsvin i det berörda området. Länsstyrelsen samverkar med Jordbruksverket, berörda kommuner och andra regionala aktörer för att informera om läget och dela information om Jordbruksverkets beslut och uppmaningar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss