Afrikansk svinpest

Vildsvin på åker Foto: Kerstin Alvinge

Foto: Kerstin Alvinge

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen är ett direkt hot mot vildsvinsstammen och tamgrisbesättningarna. Därför kan den också påverka vår nationella livsmedelsproduktion. Afrikansk svinpest påvisades för första gången i Sverige då ett dött vildsvin hittades strax utanför Fagersta, Västmanland i september 2023.

Jordbruksverket är ytterst ansvariga för att leda arbetet med den afrikanska svinpesten och arbetar tätt tillsammans med andra ansvariga myndigheter som Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Länsstyrelsen.

Prenumerera på senaste nytt från Jordbruksverket

Länsstyrelsen rekommenderar alla intresserade och berörda att hålla sig uppdaterade och följa Jordbruksverkets arbete genom att följa informationen på deras webbplats. Du kan prenumerera på Jordbruksverkets sida om afrikansk svinpest för att få notiser när ny information läggs till.

Afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Smittad zon

Jordbruksverket har beslutat om en smittad zon. Inom zonen finns regler som du ska följa för att hindra smitt­spridning. Afrikansk svinpest drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djur­slag.

Restriktioner i den smittade zonen

För att vi ska kunna bekämpa afrikansk svinpest behöver vi alla hjälpas åt. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller. Restriktionerna finns för att vildsvinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden, och för att vi människor inte ska sprida smitta vidare via skor, redskap med mera.

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utan­för markerad tomt­gräns och utan­för etablerad tävlings­bana är förbjudna. Det gäller även sport­evenemang, samman­komster och offentliga till­ställningar.

Karta smittad zon, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

På Jordbruksverket webbplats finns information om vad som gäller för fordon och maskiner som använts i lantbruk och skogsbruk, foder och strö från den smittade zonen eller om du har tamgrisar eller hägnade vildsvin.

Afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Anledningen till förbudet är att vild­svinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och därmed sprider smittan vidare till andra områden. Människor får inte heller sprida smitta vidare via till exempel skor och redskap.

Naturreservat i den smittade zonen

Flera av våra naturreservat ligger inom den smittade zonen, vilket innebär att du inte får vistas i dem. Det gäller följande naturreservat: Bråfors kulturreservat, Fermansbo urskog, Hälleskogsbrännan, Jan-Olsskogen, Jonhagen, Jättåsarna, Jönsbacken, Klackberg, Komossen, Kråksten, Långviken, Naddennäset, Ramnässkogen, Rödmossen, Silvtjärn, Stora Hoberget, Svartberget, Trollbo, Virsbo-Näs och Virsboåsen.

Karta som visar våra naturreservat i den smittade zonen Länk till annan webbplats.

Kärnområdet i den smittade zonen stängslas in

Jordbruksverket har fattat beslut om att stängsla in det så kallade kärnområdet där afrikansk svinpest har konstaterats. Syftet är att minska risken för att vildsvin som bär smitta ska lämna området.

Beslut om att kärnområdet ska stängslas in, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Rapportera in döda vildsvin

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA .

Rapportera vilda djur, SVA Länk till annan webbplats.

Om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den påverkar inte människor eller andra djurslag.

Sedan det första fallet i EU 2014 har sjukdomen snabbt spridit sig i vårt närområde. Förutom i Sverige, finns det i till exempel Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern och Ryssland. Spridningen är även snabb i Asien. I vissa av länderna förekommer sjukdomen bara hos vildsvin, men i de flesta länder har även tamgrisar smittats.

Smittan är mycket kostsam att bekämpa. Ett utbrott får stora konsekvenser för grisnäringen, friluftsliv, jakt och skogsbruk. Därför är det viktigt att begränsa smittspridning.

Afrikansk svinpest, SVA Länk till annan webbplats.

Vad myndigheterna gör

Jordbruksverket samarbetar aktivt med olika myndigheter och andra organisationer för att samla mer information. Detta inkluderar sökandet efter döda vildsvin i det berörda området. Länsstyrelsen samverkar med Jordbruksverket, berörda kommuner och andra regionala aktörer för att informera om läget och dela information om Jordbruksverkets beslut och uppmaningar.

Frågor från allmänheten

Just nu är det många som har funderingar över Jordbruksverkets beslut och hur det påverkar både privatpersoner och företag. Därför har jordbruksverket tagit fram en frågelåda dit du kan vända dig med dina frågor. Jordbruksverket har också ett kundforum där du kan ställa egna frågor och se svar som andra redan har fått.

fraga@jordbruksverket.se

Fråga oss, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss