Krav på ligghall för utegångsdjur

Under den kalla årstiden när det inte sker betestillväxt ska djur som går ute ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind. Djuren ska också ha tillgång till en torr och ren liggplats.

Är det krav på ligghall för utegångsdjur just nu?

Från och med den 7 maj 2024 gäller inte kravet på ligghall för utegångsdjur i Västmanlands län.

Varje djur ska ha en egen plats i ligghallen eller stallet. Det är inte tillåtet att låta flera grupper turas om att ha tillgång till ligghall eller stall.

För vilka utegångsdjur gäller kravet på ligghall?

Djur räknas som utegångsdjur om de vistas utomhus mer än följande antal timmar:

  • Nötkreatur, grisar, får och getter som går ute mer än 12 timmar per dygn.
  • Hästar som går ute mer än 16 timmar per dygn.

När gäller kravet för ligghall?

Krav på ligghall gäller under den kalla årstiden när det inte sker betestillväxt. Den kalla årstiden är den del av året då dygnsmedeltemperaturen under en period understiger fem plusgrader. På SMHI: s webbplats kan du som djurägare med utegångsdjur hålla koll på väderläget med 10-dygnsprognosen.

Väderprognos hos SMHI Länk till annan webbplats.

Vilka djur får hållas som utegångsdjur?

Det är bara djur som är lämpade för att vara ute den kalla årstiden som får vara utegångsdjur. Med det menas att de ska vara i god kondition och i gott hull, ha en fungerande päls eller hårrem med mera.

Ytterligare en förutsättning är förhållandena för djuren. Terrängen och marken de går på ska vara lämplig för dem och tåla den hårda belastning som det innebär, till exempel kring utfodringsplatser och vatten eller vid ligghall.

Mer information om hur du ska hålla dina utegångsdjur finns på Jordbruksverkets webbplats.

Utevistelse för nötkreatur (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Utevistelse för får och getter (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Utevistelse för hästar (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Utevistelse för grisar (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Djurskydd

Telefon: 010-224 96 00, telefontid vardagar klockan 09.00-11.00.

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss