Anmäl bristande djurhållning

Jag vill anmäla att ett djur far illa, hur gör jag?

Du kan kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 96 00 vardagar klockan 9.30-12.00 och beskriva ditt ärende för en djurskyddshandläggare.

Du kan också skicka e-post.

Vanligt brev skickar du till adressen:
Länsstyrelsen Västmanland
Veterinär och Djurskydd
721 86 Västerås

Du kan också besöka oss. Vi finns på Västra Ringvägen 1 i Västerås.

Vad kan jag anmäla till Länsstyrelsen?

Du kan anmäla brister som till exempel gäller

  • utfodring och vattning,
  • vård och skötsel,
  • rengöring,
  • tillräckligt utrymme,
  • övergivna djur,
  • hundar som skadar människor eller djur,
  • otillräcklig tillsyn.

Vad kan jag inte anmäla till Länsstyrelsen?

Du kan inte anmäla:

  • misshandel av djur (anmälan om brott görs direkt till polisen),
  • olägenheter såsom skällande hundar, katter som förorenar med mera (anmäl till kommunens miljökontor) eller
  • djur som akut far illa utanför kontorstid och det inte kan vänta till nästkommande vardag (kontakta polisen).

Obefogade anmälningar

Länsstyrelsen bedömer ibland att anmälan inte är befogad. Det kan till exempel bero på att osämja mellan anmälaren och den som anmäls ligger bakom anmälan, okunskap om djurhållningen, att det inte är en brist enligt lagstiftningen eller att det inte går att bekräfta att det är en brist. Är du osäker på om det du har uppmärksammat verkligen är en brist, kontakta gärna en djurskyddhandläggare och rådgör!

Kan jag vara anonym?

Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du gör en anmälan. Handlingar och uppgifter som Länsstyrelsen tar emot blir vanligtvis offentliga. Det innebär att den som blivit anmäld har rätt att få tal del av anmälan. Även allmänhet och media kan begära att få ut handlingarna. Tänk på att Länsstyrelsen inte kan garantera anonymitet om du anmält elektroniskt via e-post. Din dators IP-adress kan eventuellt spåras. För att anmäla att ett djur är övergiven så måste Länsstyrelsen ha en kontaktperson för att kunna fortsätta handlägga ärendet.

Vad händer efter att jag anmält?

Länsstyrelsen prioriterar anmälan och bedömer om vi behöver kontrollera på plats eller om det räcker med att ringa eller skriva till djurhållaren.

Länsstyrelsens arbete med djurskyddskontroller.

Kontakt

Djurskydd
Du kan ringa våra handläggare på vardagar klockan 09.30-12.00.
Telefon 010-224 96 00