• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl bristande djurhållning

Om du ser att djur far illa i Västmanlands län kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan ringa, skicka e-post eller vanlig post. Din anmälan tas emot av våra djurskyddshandläggare.

Vad kan jag anmäla till Länsstyrelsen?

En anmälan måste gälla djur och djurhållare i Västmanlands län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet. Du kan anmäla brister som till exempel gäller:

 • utfodring och vattning
 • vård och skötsel
 • rengöring
 • otillräckligt utrymme
 • övergivna djur
 • hundar som skadar människor eller djur
 • otillräcklig tillsyn.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med någon av våra handläggare på telefon 010-224 96 00, varje vardag mellan klockan 09.00-11.00, om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Vi får in många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Foder

Djur ska ges tillräckligt med foder av god kvalitet. Foder och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Tänk på att avsaknad av foder inte behöver betyda att djuret inte får tillräckligt med foder, förutsatt att djuret har ett bra hull.

Hull

Foder och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Om djuret är magert eller överviktigt har det fått för lite eller för mycket foder eller så är djuret sjukt. Vad du tycker är ett magert eller överviktigt djur kan skilja sig från vad Länsstyrelsen bedömer eller någon annan anser. Därför är det viktigt att du beskriver med flera ord vad du menar med mager eller överviktig i din beskrivning av djuret så att vi kan göra rätt bedömning av din anmälan.

Vatten

Djur ska ges tillräckligt med vatten av god kvalitet. Vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Alla djur måste inte ha fri tillgång till vatten enligt lagstiftningen. För exempelvis nötkreatur, får och häst finns det inte krav i lagstiftningen att de alltid ska ha tillgång till vatten. Det räcker med att de får dricka sig otörstiga två gånger per dygn.

När det gäller hund och katt ska de alltid ha tillgång till en skål med rent vatten inomhus.

Tillsyn

Alla djur ska ses till minst en gång varje dag. Högdräktiga djur, nyfödda djur, skadade eller sjuka djur behöver ses till oftare än så.

För hund och katt är det högre krav, de behöver alltid ses till minst två gånger per dygn.

I tillsynen av djuren ingår det att vidta åtgärder för att tillgodose djurens behov, exempelvis att fylla på foder och vatten, rengöring och att tillkalla veterinär vid behov.

Rastning

Hundar som hålls inomhus ska rastas utomhus regelbundet. De bör rastas minst var sjätte timme dagtid. Valpar, äldre hundar och sjuka hundar bör rastas oftare än så. Hundar som hålls permanent i rastgård ska rastas utanför rastgården minst en gång per dag.

Sällskap

De allra flesta djur behöver sällskap av någon av samma art eller människa varje dag.

 • Hundar och katter bör få sällskap av någon av samma art eller människa några timmar varje dag. Tillsyn av hund och katt ska ske två gånger om dagen.
 • Hästar ska som regel kunna se, höra, känna lukten av och få daglig fysisk kontakt med andra hästar antingen i hagen eller i stallet.
 • Nötkreatur ska kunna ha ögonkontakt med och kunna beröra andra nötkreatur.
 • Får och grisar ska hållas i par eller grupp med djur av samma art.

Ligghall

Ligghall krävs när lantbruksdjur och häst hålls som utegångsdjur under den kalla årstiden. En ligghall är ett stall för lösgående djur där djuren inte hålls instängda utan kan välja att gå ut i hage när de vill. Den kalla årstiden infaller när medeltemperaturen understigit fem plusgrader fem dygn i följd och då gräset slutat växa. Ligghallskravet upphör igen till våren när det varit över fem plusgrader i medeltemperatur fem dygn i följd.

För lantbruksdjur krävs ligghall när djuren går ute mer än 12 timmar per dygn och för häst när de går ute mer än 16 timmar.

Hem/närmiljö

Generellt ska alla djur ha en ren och godtagbar närmiljö. Det kan handla om rena och torra liggplatser, en god luftkvalité och att inte heller skadliga föremål eller ämnen ska finnas inom räckhåll för djuren. Olika djurslag har även olika krav på storlek i de utrymmen de befinner sig i, exempelvis i bostäder, stall eller ligghallar.

Sjuka/skadade djur

Ett djur som är skadat eller sjukt ska snarast ges nödvändig vård eller avlivas. Om ett djur genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, ska djuret snarast få vård eller andra lämpliga åtgärder vidtas. Vid behov ska djuret undersökas och behandlas av veterinär. Tecken på ohälsa kan exempelvis vara hälta, förändrat rörelsemönster, att djuret tappar matlusten, dricker onormalt mycket, kissar mer eller oftare, beter sig aggressivt, vilar/sover onormalt mycket eller drar sig undan.

Jordbruksverkets webbplats

Du kan läsa mer om skötsel av djur på Jordbruksverkets webbplats. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vad kan jag inte anmäla till Länsstyrelsen?

Det finns djurärenden som inte hanteras av Länsstyrelsen. Misshandel av djur och djur som far akut illa utanför kontorstid ska till exempel anmälas till polisen. I tabellen nedan kan du se exempel på djurärenden som inte hanteras av Länsstyrelsen och till vilken instans du ska vända dig istället.

 

Typ av ärende

Ansvarig instans

Störningar från djur, t.ex. skällande hundar

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggt område

Kommunen

Tillstånd för giftiga ormar och ödlor

Kommunen

Gödselspridning

Kommunen

Lösspringande djur som inte är vanvårdade

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade tama döda djur

Polisen

Upphittade vilda döda djur

 Polisen

Farliga hundar (akut)

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Akuta djurskyddsproblem (utanför Länsstyrelsens
kontorstid)

Polisen

Omhändertagande av djur (utanför Länsstyrelsens
kontorstid)

Polisen

Misshandel av djur/djurplågeri

Polisen

Kan jag vara anonym?

Om du vill vara anonym ska du göra din anmälan via telefon. Tänk på att skydda ditt telefonnummer och uppge inte ditt namn eller kontaktuppgifter.

Du kan inte vara anonym om du anmält elektroniskt via e-post, eftersom din e-postadress blir synlig. Din dators IP-adress kan dessutom eventuellt spåras.

Handlingar och uppgifter som Länsstyrelsen tar emot blir vanligtvis offentliga. Det innebär att den som blivit anmäld har rätt att få tal del av anmälan. Även allmänhet och media kan begära att få ut handlingarna. Både din dators IP-adress och samtalsloggar kan begäras ut. Det är då bättre att ringa till vår djurskyddstelefon och skydda dina uppgifter.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Observera: För att anmäla att ett djur är övergivet så kan du i de flesta fall inte vara anonym, Länsstyrelsen behöver ofta ha en kontaktperson för att kunna fortsätta handlägga ärendet. Till exempel för att kunna hitta och fånga in rätt djur.

Om det bor för många katter på ett ställe händer det ofta att några av katterna förvildas eller ger sig av för att söka efter nya hem. Ibland händer det också att människor överger sina katter. I Sverige finns inga vildkatter, utan bara tamkatter som blivit förvildade.

Katter utan ägare far ofta mycket illa. Många tror att katter klarar sig själva eftersom de är de enda tamdjur vi släpper ut helt fritt, men detta stämmer inte. De får ofta för lite mat, och sår och skador som inte tas om hand. Dessutom får de ofta köldskador på öron och svans.

Enligt lagen ska du som är kattägare se till att din katt sköts om, mår bra och inte är till besvär för andra.

Så sköter du din katt på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Herrelös katt - vad gör jag?

Om du misstänker att en katt är herrelös kan du göra följande:

 • Sätt gärna upp lappar med en beskrivning och foto av katten i närområdet för att se om katten har en ägare
 • Kontrollera om möjligt om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip)
 • Om katten är tam kan du fästa ett meddelande i ett enkelt kardborrehalsband på katten för att försöka få kontakt med en eventuell ägare
 • Om du inte hittar någon ägare till katten, kontakta gärna ett katthem för att se om de har möjlighet att ta emot den
 • Kontakta Länsstyrelsen
 • Hjälp gärna till vid ett eventuellt omhändertagande så att rätt katt omhändertas.

Tänk på att eftersöka en ägare till katten så snart som möjligt när du upptäcker den. Om du har matat en katt en tid kan du ses som ägare till katten. Det är då din katt, som du har det fulla ansvaret för.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. I tätbebyggt område krävs tillstånd av polisen för att avliva katter.

Föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur Länk till annan webbplats.

Jag vill anmäla att ett djur far illa, hur gör jag?

Du kan kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 96 00 vardagar klockan 9.00-11.00 och beskriva ditt ärende.

Du kan också skicka e-post: djurskydd.vastmanland@lansstyrelsen.se

Vanligt brev skickar du till adressen:
Länsstyrelsen Västmanland
Veterinär och Djurskydd
721 86 Västerås

Du kan också besöka oss. Vi finns på Västra Ringvägen 1 i Västerås.

Kontakta polisen vid akuta ärenden

Utanför kontorstid ringer du till polisen vid akuta fall. Telefonnumret är 114 14. Vid pågående allvarlig situation ring 112.

Vad händer efter att jag anmält?

När din anmälan kommit in till Länsstyrelsen bedöms bristerna enligt en nationell rutin. Det avgör om vi behöver utföra en kontroll på plats eller om det räcker med att ringa eller skriva till djurhållaren. Åtgärden kommer att vidtas inom tre veckor.

Ju mer information du som anmälare kan ge om djuret, djurets ägare och var djuret finns, desto effektivare blir handläggningen av ärendet. Länsstyrelsen tar inte emot anmälningar där fullständig adress saknas.

Länsstyrelsens arbete med djurskyddskontroller.

Kontakt

Djurskydd

Ring våra djurskyddshandläggare vardagar klockan 09.00-11.00.

Telefon: 010-224 96 00