Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

I Västernorrlands län finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av sport- och fritidsfiske: allt från fiske längs kusten till sjöar och vattendrag från söder till norr. Öring, lax, harr, abborre och gädda är några av de arter som finns i våra vatten. För att fiska i Västernorrland behöver du ha kunskap om var du får fiska och hur du får fiska. Du får fiska alla arter utom lax.

För att skydda och stärka fiskbestånden finns ett omfattande regelverk för fisket. Att följa gällande fiskeregler är därför mycket viktigt för ett fortsatt hållbart fiske.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Generella regler för fiske

  • Fiske för husbehov är fritt i allmänt vatten. Vid fiske med nät är det max 6 stycken nät om totalt 180 meter som gäller. Dessa ska vara märkta med namn och adress eller telefonnummer. Med allmänt vatten avses kustvatten som inte omfattas av ”enklavregeln”.
  • I enskilt vatten är det fiskerättsägare som bestämmer vilka regler som gäller och om fiske över huvud taget är tillåtet. Kontakta fiskevårdsområde/fiskerättsägare för att få information om gällande bestämmelser.
  • Förbjudna fiskemetoder finns i 2 kap §6 Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Dessa metoder innefattar bland annat fiske med sprängämne, gift och elektrisk ström.
  • För fiske i älvmynningsområden finns älvspecifika regler.

Hos Havs- och Vattenmyndigheten kan du också hålla dig uppdaterad om aktuell information som rör yrkes- och fritidsfiske samt villkor för fisket:

Nytt om fiskeregler, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Misstänker du att någon eller några inte följer fiskereglerna? Ring eller skicka e-post till Kustbevakningen om det är vid kusten. Annars kontaktar du det aktuella fiskevårdsområdet.

Rapportera sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende

För att tidigt kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott eller andra avvikelser hos fiskbestånden i svenska vatten behöver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänhetens hjälp.

Rapportera in fynd av sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende till SVA Länk till annan webbplats.

En lista med sjukdomar hos fisk finns på Statens veterinärmedicinska anstalts webb: 

Sjukdomar hos fisk, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt

David Jonsson

Fiskerikonsulent

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss