Kontroll och våld i en nära relation

På grund av spridningen av coronaviruset covid-19 är många hemma mer än vanligt. För de flesta är hemmet en trygg plats. För andra kan risken att utsättas för våld bli högre. Det finns hjälp att få.

Genom att lära dig känna igen tecknen kan du som finns i närheten göra skillnad innan det går för långt.

Hjälp och stöd i Västerbotten

Det finns hjälp att få för den som är utsatt och du som är närstående kan hjälpa att hitta rätt.

Hjälp och stöd i Västerbotten på www.brydig.nulänk till annan webbplats

Kontakt