Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Våldsprevention Västerbotten

Våldprevention Västerbotten är ett tvärsektoriellt initiativ som bedrivs i länet. Preventiva insatser görs från skola till äldreomsorg med målet att förebygga allt våld.

Initiativet Våldsprevention Västerbotten är pågående och under utveckling – med sikte på att hela Västerbotten ska bli självförsörjande när det kommer till våldspreventiv kompetens. Modellen är testad i fyra kommuner hittills.

Initiativet har visat att viktiga aspekter för att jobba långsiktigt med våldprevention är:

  • politiska beslut om att arbeta med våldsprevention och att
  • processledare är utbildade.

Initiativet planeras utökas under 2023 med ytterliggare två kommuner. Ett nytt utvecklingskoncept tas fram. Ett pågående utbyte sker med Österrike om våldsförebyggande i glesbygd.

Modellen testad

Länsstyrelsen Västerbotten har sedan 2018 arbetat tillsammans med organisationen MÄN, Norsjö, Sorsele, Vilhelmina och Åsele kommun samt med deltagande från Polismyndigheten, inom initiativet Våldsprevention Västerbotten.

Utvärdering av modellen

Rapporten Våldsprevention Västerbotten (även engelsk version finns på sidan) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss