Jämställd industri

Jämställdhetsperspektivet behöver komma in tidigt i alla processer för att länets arbetsgivare och näringsliv ska vara attraktivt för både kvinnor och män. Här kan din organisation få stöd i arbetet.

För att stärka jämställdhetsarbetet på tillverkande industri arbetar Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten gemensamt med den så kallade avsiktsförklaringen Jämställd industri. Satsningen krävs för att länen ska lyckas med tillväxten i och omvandlingen av samhället.

Avsiktsförklaringens handlar om:

  • Ett ledningsstyrt jämställdhetsarbetet
  • Att nyansera bilden av branschen och länen – utmana strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor och män
  • Att vara attraktiva arbetsgivare genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Avsiktsförklaring Jämställd industri Pdf, 175.8 kB.

Vill er organisation eller företag ansluta sig till avsiktsförklaringen?

Gör så här:

  1. Ta del av avsiktförklaringen.
  2. Skriv under avsiktsförklaringen.
  3. Skicka till Monica Forsman om ni är verksamma i Västerbotten eller till Linda Moestam om ni är verksamma i Norrbotten.

När ni ansluter er får ni bland annat:

  • Nyhetsbrev
  • Gemensamma erfarenhetsutbyten
  • Metod och processtöd

Länsstyrelserna följer upp aktörernas arbete vartannat år.

Boliden Rönnskär
Byggföretagen
Försvarsmakten
H2 Green Steel
IUC Norr
Kaunis Iron
Kuusakoski Sverige AB
Luleå tekniska universitet
Luleå kommun
LKAB
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Västerbotten
Nymek AB
Polarbröd
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Polismyndigheten
Skellefteå kommun
SSAB
Stiftelsen Adopticum
Substorm AB
Swedlist AB
Talga AB
Träbranschnorr
Tromb

Ledarskapsprogrammet Leda Jämt

För att ytterligare förstärka arbetet ingår fem företag i Ledarskapsprogrammet Leda Jämt. Leda jämt fokuserar på att stärka det ledningsstyrda jämställdhetsarbetet i företagens ledningsgrupper. Varje företag deltar med minst två representanter från sin ledningsgrupp. Ledarskapsprogrammet pågår under åren 2023-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss