Ett jämställt Västerbotten

Vill din organisation tillsammans med oss och andra arbeta för ett jämställt Västerbotten? Här ansluter du din organisation till strategin Ett jämställt Västerbotten.

Genom att ansluta din organisation får ni goda möjligheter till att stärka ert jämställdhetsarbete. Ni får konkret stöd från Länsstyrelsen, tillgång till länets jämställdhetsnätverk och ny kunskap från vår omvärldsbevakning.

Länsstrategin "Ett jämställt Västerbotten"

Ett jämställt Västerbotten–en regional strategi 2023–2030 Länk till annan webbplats.

Anslut din organisation

Vilket/vilka av strategins regionala mål kommer er verksamhet att fokusera på? * (obligatorisk)
Vilket/vilka av strategins regionala mål kommer er verksamhet att fokusera på?
Ange om er organisation redan har antagna och verksamhetsspecifika mål som kopplar an till strategins målsättningar.
Ange om er organisation redan har antagna och verksamhetsspecifika mål som kopplar an till strategins målsättningar.Antagna och verksamhetsspecifika mål som särskilt inkluderar jämställdhet och/eller mäns våld mot kvinnor, kan exempelvis finnas i regionplan, strategiska dokument, CEMR-deklarationen, avsiktsförklaring Jämställd skogssektor/Jämställd industri, handlingsplaner JiM eller JiHU, affärsplaner, egna strategier för jämställdhetsintegrering, samverkansöverenskommelser eller medborgarlöften som inkluderar mäns våld mot kvinnor, handlingsplaner eller strategier mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och/eller mot hedersrelaterat våld och förtryck, avtal Våldsprevention Västerbotten eller beslutade mål i budget som rör förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor.

Vem kan ansluta sig till Ett jämställt Västerbotten?

Statliga myndigheter, lärosäten, regionen, civilsamhällesorganisationer, kommuner eller näringsliv verksamma i Västerbotten kan ansluta sig till strategin.

Vad innebär det att ansluta sig till Ett jämställt Västerbotten?

Din verksamhet får:

Processtöd för att implementera strategin i sin verksamhet och befintliga styrdokument.

  • Ett metodstöd för att kartlägga, implementera och följa upp strategin.
  • En plats i Länsstyrelsens regionala jämställdhetsnätverk.
  • Länsstyrelsens nyhetsbrev för jämställdhet.
  • Ta del av lärande exempel kring praktiskt jämställdhetsarbete.
  • Erfarenhetsutbyte med andra verksamheter.

Vi kommer också publicera på vår webb att ni är anslutna.

Verksamheter som ansluter sig ska:

  • fatta ett ledningsbeslut om att ansluta sig till Ett jämställt Västerbotten
  • skicka in en kortare presentation av hur verksamheten medverkar till/planerar att medverka till målsättningarna i strategin
  • utarbeta, eller tydliggöra redan antagna, verksamhetsspecifika mål som bidrar till strategins målsättningar, utifrån stöd och riktlinjer från Länsstyrelsen
  • synliggöra och dela med sig av sitt jämställdhetsarbete till andra verksamheter i länet
  • redovisa arbetet till Länsstyrelsen vartannat år. Länsstyrelsen kommer bistå med stöd och riktlinjer så att det kan ske inom befintlig uppföljning inom organisationen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss