Ett jämställt Västerbotten

Vill din organisation tillsammans med oss och andra arbeta för ett jämställt Västerbotten? Här ansluter du din organisation till strategin Ett jämställt Västerbotten.

Genom att ansluta din organisation får ni goda möjligheter till att stärka ert jämställdhetsarbete. Ni får konkret stöd från Länsstyrelsen, tillgång till länets jämställdhetsnätverk och ny kunskap från vår omvärldsbevakning.

Ett jämställt Västerbotten–en regional strategi 2023–2030 Länk till annan webbplats.

Anslut din organisation

Vilket/vilka av strategins regionala mål kommer er verksamhet att fokusera på? * (obligatorisk)
Vilket/vilka av strategins regionala mål kommer er verksamhet att fokusera på?
Ange om er organisation redan har antagna och verksamhetsspecifika mål som kopplar an till strategins målsättningar.
Ange om er organisation redan har antagna och verksamhetsspecifika mål som kopplar an till strategins målsättningar.Antagna och verksamhetsspecifika mål kan exempelvis finnas i regionplan, strategiska dokument som särskilt betonar jämställdhet, CEMR deklarationen, avsiktsförklaring Jämställd skogssektor, avsiktsförklaring Jämställd industri, handlingsplaner JiM eller JiHU, affärsplaner, egna strategier för jämställdhetsintegrering.

Vem kan ansluta sig till Ett jämställt Västerbotten?

Statliga myndigheter, lärosäten, regionen, civilsamhällesorganisationer, kommuner eller näringsliv kan ansluta.

Vad innebär det att ansluta sig till Ett jämställt Västerbotten?

Din verksamhet får:

 • Processtöd för att implementera strategin i sin verksamhet och befintliga styrdokument.
 • Ett metodstöd för att kartlägga, implementera och följa upp strategin.
 • En plats i Länsstyrelsens regionala jämställdhetsnätverk.
 • Länsstyrelsens nyhetsbrev för jämställdhet.
 • Ta del av lärande exempel kring praktiskt jämställdhetsarbete.
 • Erfarenhetsutbyte med andra verksamheter.

Vi kommer också publicera på vår webb att ni är anslutna.

Verksamheter som ansluter sig ska:

 • fatta ett ledningsbeslut om att ansluta sig till Ett jämställt Västerbotten
 • skicka in en kortare presentation av hur verksamheten medverkar till/planerar att medverka till målsättningarna i strategin
 • utarbeta, eller tydliggöra redan antagna, verksamhetsspecifika mål som bidrar till strategins målsättningar, utifrån stöd och riktlinjer från Länsstyrelsen
 • synliggöra och dela med sig av sitt jämställdhetsarbete till andra verksamheter i länet
 • redovisa arbetet till Länsstyrelsen vartannat år. Länsstyrelsen kommer bistå med stöd och riktlinjer så att det kan ske inom befintlig uppföljning inom organisationen.

Kontakt