Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fjälltoppar och gammelskogar i årets nya naturreservat

Fjällanskap med stående stenar.

Stenar sticker upp som små monoliter och markerar ut Lapplandsleden genom Korpådalen i Norra Borgafjällens naturreservat.

Under 2023 har Länsstyrelsen beslutat om 10 nya och ett utvidgat naturreservat i Västerbotten. I länet finns nu över 400 reservat med en sammanlagd yta på över en miljon hektar.

Det största bland årets nya reservat är Norra Borgafjällen i Dorotea kommun, ett stort, obrutet fjällområde. Här finns flera markerade toppar och en stor variation av naturtyper med livsmiljöer för skyddsvärda arter. Bland annat förkommer de stora rovdjuren björn, järv och lodjur liksom tidvis fjälluggla, fjällvråk, jaktfalk och kungsörn. Området är också viktigt för den akut hotade fjällräven.

Bildandet av Norra Borgafjällen gör att det nu finns ett 150 kilometer långt band av stora, sammanlänkade naturreservat från norska gränsen och Jämtland ända till väg E45. Hela området bildar ett tvärsnitt av värdefull skyddad natur genom södra Lapplands fjällkedja och skogs- och myrlandet nedanför.

Längre österut i länet finns 10 nya skogsreservat. Störst av dem är de flera hundra hektar stora Daikanberget och Vännåt, båda högt liggande berg med gamla grannaturskogar. Det minsta är 3 hektar lilla Storåliden som är ett sydväxtberg med höga växtekologiska värden.

Reservaten vi bildat i fjäll och skog är av stor betydelse för den biologiska mångfalden. I skogslandet nedanför fjällområdet blir det generellt allt svårare att hitta skyddsvärda områden och Länsstyrelsen gör ett viktigt arbete med att inventera och bevara de mest värdefulla delarna av länets natur, säger Per-Anders Blomqvist, reservatsbildare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Karta som visar hur flera naturreservat i Västerbottens fjällvärld nu bildar ett band.

Ett 150 kilometer långt obrutet band av naturreservat sträcker sig nu från norska gränsen till väg E45.

Ökad takt på det statliga skyddet

Nu finns över 400 naturreservat i Västerbotten. Det första bildades 1937 och efter det tog det 60 år innan vi var uppe i 100 reservat i länet. Efter det har takten ökat – och den kommer att öka ännu mer. Troligen är de 100 kommande reservaten bara några få år bort.

Vi har fått nya regeringsuppdrag om att skydda statliga skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog. Det är skogar med höga naturvärden som ligger på Sveaskogs och Statens Fastighetsverks marker. Arbetet pågår för fullt och kommer att resultera i många nya naturreservat de kommande åren. Det blir ett viktigt tillskott till landets yta av formellt skyddad natur, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Alla beslut om naturreservat 2023

Norra Borgafjällen
Dorotea kommun
19 659 hektar

Vinbergen
Lycksele kommun
112 hektar

Stenmyran, utvidgat
Nordmalings kommun
89 hektar

Storåliden
Norsjö kommun
3 hektar

Hobergsliden
Skellefteå kommun
242 hektar

Daikanberget
Storumans kommun
784 hektar

Nymyran (webbsida kommer senare)
Vindelns kommun
207 hektar

Vännåt
Vilhelmina kommun
630 hektar

Surmyrberget
Vännäs kommun
63 hektar

Predikstolberget
Åsele kommun
214 hektar

Skeltberget
Åsele kommun
77 hektar

Ladda ner pressbilder

Foton på några av de nya naturreservaten Länk till annan webbplats.

Bilderna är fria att användas av medier. Ange fotograf.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss