Jordförvärvsärenden

Här presenteras jordförvärvsärenden som är under handläggning i Västerbotten. Här kan du också lämna intresseanmälan till en fastighet om du är bosatt eller har tänkt att bosätta dig i glesbygdsområdet.

Pågående tillståndsprövningar i länet

Ärendena är publicerade i tre veckor från dess att de kommer in till Länsstyrelsen. Under helger och semesterperioder kan denna tid komma att förlängas.

Bjurholms kommun

Karlsbäck 328 ha - Diarienummer: 606-8886-2021, publicerat 2021-09-24

Lillarmsjö 39,2 ha - Diarienummer: 606-8296-2021, publicerat 2021-09-06

Öreström 111 ha - Diarienummer: 606-8240-2021, publicerat 2021-09-06

Dorotea kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Lycksele kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Malå kommun

Björnkälen 6,9 ha - Diarienummer: 606-8606-2021, publicerat 2021-09-17

Kimheden 5,6 ha - Diarienummer: 606-8519-2021, publicerat 2021-09-13

Bastuselet 4,6 ha - Diarienummer: 606-8214-2021, publicerat 2021-09-09

Norsjö kommun

Norsjö 83 ha - Diarienummer: 606-8582-2021, publicerat 2021-09-14

Robertsfors kommun

Grimsmark 154 ha - Diarienummer: 606-8722-2021, publicerat 2021-09-21

Skellefteå kommun

Älgnäs 60 ha - Diarienummer: 606-8777-2021, publicerat 2021-09-21

Hökmark 70 ha - Diarienummer: 606-8699-2021, publicerat 2021-09-21

Ulriksberg 3,6 ha - Diarienummer: 606-8502-2021, publicerat 2021-09-13

Sorsele kommun

Öberget 192 ha - Diarienummer: 606-8781-2021, publcierat 2021-09-21

Skansnäs 34 ha - Diarienummer: 606-8717-2021, publicerat 2021-09-21

Bräskafors 0,4 ha - Diarienummer: 606-8468-2021, publicerat 2021-09-13

Storumans kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Umeå kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Villhelmina kommun

Råsele 281 ha - Diarienummer: 606-8679-2021, publicerat 2021-09-17

Borkan 3,7 ha - Diarienummer: 606-8661-2021, publicerat 2021-09-17

Siksjö 1259 ha - Diarienummer: 606-7882-2021, publicerat 2021-08-26

Vindelns kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Åsele kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Prenumerera på pågående tillståndsprövningar av lantbruksfastigheter i länet

Fyll i din e-postadress om du vill få uppdateringar om pågående tillståndsprövningar av lantbruksfastigheter. Du får uppdateringarna via e-post.

Anmäl intresse att förvärva lantbruksfastighet - för bosatta i samma glesbygdsområde

Du kan anmäla intresse att förvärva en lantbruksfastighet. För att anmäla intresse ska du:

  • vara bosatt eller har tänkt att bosätta dig inom ett glesbygdområde utpekat i Jordförvärvsförordningen (2005:522).
  • Har ett behov av stärkt sysselsättning inom de ariella näringarna.

Du kan endast anmäla intresse i pågående tillståndsprövningar enligt Jordförvärvslagen (1979:230) eller vid Länsstyrelsens försäljning av mark från jordfonden). 

Anmäl intresse för att förvärva lantbruksfastighet

  1. Anmäl intresse genom att fylla i anmälningsformuläret.
  2. Skicka in intresseanmälan på webben.
  3. Bekräftelse skickas till din e-post.


Ange traktnamn och diarienummer.

Ange kommun
Ange namn och kontaktuppgifter
Ange namn och kontaktuppgifter
Ange din e-post (hit skickas bekräftelse på din intresseanmälan)

Ange ditt personnummer

Ange nuvarande sysselsättning
I vilken sysselsättningsgrad kommer du arbeta med fastighetens jordbruk/skogsbruk eller motsvarande
I vilken sysselsättningsgrad kommer du arbeta med fastighetens jordbruk/skogsbruk eller motsvarandeAnge sysselsättninggrad

Beskriv utförligt varför du vill ta förvärva fastigheten
Om du äger mark idag
Ange uppgifter om ditt nuvarande markinnehav.

Ange mark och kommun
Kontakt