Ansök om förvärvstillstånd för juridisk person

Här kan du ansöka om förvärvstillstånd för juridisk person. En bekräftelse kommer skickas till din e-post.

Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)
Uppgift om förvärvare

Förnamn Efternamn

Telefonnummer till kontaktperson

Bekräftelse skickas till den här e-postadressen.
Förvärvsegendom
Fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter.

Hektar

Hektar

Hektar

Hektar
Hektar

Hektar

Hektar

Hektar
Handlingar
Förvärvshandlingar ska skickas till Länsstyrelsen på e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se eller postas till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet. Om dina handlingar skickas per mejl och tillsammans är större än 10 MB, kontakta oss innan.
Dessa handlingar bifogas till ansökan.
Dessa handlingar bifogas till ansökan.Ange vilka handlingar du kommer mejla oss.

Överlåtare
Uppgifter om överlåtare.

Förnamn Efternamn
Avsikt med förvärvet
Ange avsikt med marken
Ange avsikt med marken


Avgift
Ansökningsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen innan vi kan påbörja handläggningen. Betala till Länsstyrelsen Västerbottens bankgiro 5050-8738. Som meddelande skriver du "Förvärvstillstånd" och fastighetsbeteckning.
Har du betalt avgiften? * (obligatorisk)
Har du betalt avgiften?


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss