Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor. Observera att förutsättningarna för avgiften ändras från och med den 11 mars 2021. Då kommer avgiften vara 7 100 kronor om värdet är mindre än 20 miljoner kronor och 15 900 kr om värdet är mer.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Inbetalning görs till bankgiro 5050-8738. Ange att betalningen gäller förvärvstillstånd samt vilken/vilka fastigheter ansökan avser och kommun.

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

För utlandsbetalning gäller/foreign payments:
IBAN:SE29 1200 0000 0128 1010 8404
SWIFT-code: DABASESX

Betalning ska alltid ske i svenska kronor (SEK).
Payment should always be made in Swedish crowns (SEK).

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Lediga lantbruksfastigheter i länet

Information ej publicerad än.


Prenumerera på lediga lantbruksfastigheter

Fyll i din e-postadress om du vill få uppdateringar från Länsstyrelsen om lantbruksfastigheter till salu i länet till din e-post.

Hantera prenumeration

Synemän för arrendesyner

Synemän som genomför syner inom Västerbottens län:

Ann-Sofie Stark
Frök 303
872 98 Noraström
Telefon 070-340 45 18

Marianne Eriksson
Box 10
763 21 Hallstavik
Telefon 0175-227 50, 070-622 78 25

Kontakt

Jenny Mikaelsson

Handläggare för förvärv mellan privatpersoner

Jonathan Edmundsson 

Handläggare juridiska förvärv