Kompetensutveckling och rådgivning

Du som är företagare eller jordbrukare kan få kompetensutveckling via Länsstyrelsen inom olika områden.

Ett rikt odlingslandskap

Vill du bidra till att stärka den biologiska mångfalden och de kulturmiljöer som är kopplade till odlingslandskapet? Då kan du få stöd från Länsstyrelsen.

Ett rikt odlingslandskap

Greppa näringen - rådgivning lantbruk och miljö tjänar på

Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel.

Kontakt Västerbotten

Lars Ericson
Telefon 010-225 42 75
lars.ericson@lansstyrelsen.se

Greppa näringen - rådgivning lantbruk och miljö tjänar på Länk till annan webbplats.

Rådgivning ekologisk produktion

Vill du utveckla ditt företag inom ekologisk produktion? Du kan får rådgivning via Länsstyrelsen. Både företag som vill lägga om till ekologisk produktion eller företag som redan är certifierade kan få rådgivning.

Rådgivning ekologisk produktion

Rådgivning till företag inom besöksnäring eller jordbruk

Rådgivningen kan innehålla bland annat råd och förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av företaget, ekonomianalys av företagets möjligheteroch drifts- och investeringskalkylering.

Rådgivning till företag inom besöksnäring eller jordbruk

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss