Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ansök om förvärvstillstånd för fysisk person

Här kan du ansöka om förvärvstillstånd för fysisk person. En bekräftelse kommer skickas till din e-post.

Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)
Om du sedan minst ett år är folkbokförd i den glesbygd där förvärvsegendomen är belägen behöver du inte söka tillstånd till förvärvet.
Förvärvare 1

Förnamn Efternamn
Till denna e-postadress skickas även din mejlbekräftelse.
Ev. förvärvare 2

Förnamn Efternamn

Postnummer

Postort


Förvärvsegendom
Fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter (till exempel Kiruna, Marken, 1:5)

Hektar

Hektar

Hektar

Hektar
Ev. förvärvsegendom 2
Hektar

Hektar

Hektar

Hektar

Hektar
Förvärvshandlingar (till exempel köpekontrakt, köpebrev, gåvobrev, fullmakt och bouppteckning)
Handlingar som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet. Om dina bifogade filer tillsammans är större än 10 MB, kontakta oss innan.
Överlåtare

Förnamn Efternamn
Ytterligare överlåtare * (obligatorisk)
Ytterligare överlåtare


Ange avsikt med förvärvet * (obligatorisk)
Ange avsikt med förvärvet
Bosättning (avser endast bosättning på förvärvsegendomen) * (obligatorisk)
Bosättning (avser endast bosättning på förvärvsegendomen)Brukning
BrukningNuvarande markinnehav
Fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter som ni äger (till exempel Kiruna, Marken, 1:5)Ytterligare uppgifter till ärendet.
Avgift
Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen Västerbotten bankgiro 5050-8738. Som betalningsmeddelande skriver du "Förvärvstillstånd" samt anger fastighetsbeteckning.
Avgiften har betalats * (obligatorisk)
Avgiften har betalats


Kontakt