Ansök om förvärvstillstånd för fysisk person

Här kan du ansöka om förvärvstillstånd för fysisk person. En bekräftelse kommer skickas till din e-post.

Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)
Om du sedan minst ett år är folkbokförd i den glesbygd där förvärvsegendomen är belägen behöver du inte söka tillstånd till förvärvet.
Förvärvare 1
Uppgifter om förvärvare.

Förnamn Efternamn
En bekräftelse skickas till den här e-postadressen.
Ev. förvärvare 2
Uppgifter om förvärvare.

Förnamn Efternamn

Postnummer

Postort


Förvärvsegendom
Ange fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter (till exempel Kiruna, Marken, 1:5) och uppgifter för egendomen.

Hektar

Hektar

Hektar

Hektar
Ev. förvärvsegendom 2
Hektar

Hektar

Hektar

Hektar

Hektar
Förvärvshandlingar (till exempel köpekontrakt, överlåtelseavtal, köpebrev, gåvobrev, fullmakt och bouppteckning)
Förvärvshandlingar ska skickas till Länsstyrelsen på e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se eller postas till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet. Om dina skickas per mejl och tillsammans är större än 10 MB, kontakta oss innan.

Ange vilka handlingar du kommer mejla till oss.
Överlåtare

Förnamn Efternamn
Ytterligare överlåtare * (obligatorisk)
Ytterligare överlåtare


Ange avsikt med förvärvet * (obligatorisk)
Ange avsikt med förvärvet
Bosättning (avser endast bosättning på förvärvsegendomen) * (obligatorisk)
Bosättning (avser endast bosättning på förvärvsegendomen)Brukning
BrukningNuvarande markinnehav
Fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter som ni äger (till exempel Kiruna, Marken, 1:5)Ytterligare uppgifter till ärendet.
Avgift
Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen Västerbotten bankgiro 5050-8738. Som betalningsmeddelande skriver du "Förvärvstillstånd" samt anger fastighetsbeteckning.
Avgiften har betalats * (obligatorisk)
Avgiften har betalats


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss