Komplettering eller yttrande i ärende

Behöver du komplettera ett ärende? Med vår e-tjänst kan du enkelt och effektivt lämna in kompletteringar och yttranden till oss.

Handlingarna kommer automatiskt in i ditt ärende och du får direkt en bekräftelse på att vi tagit emot dem.

Lämna in komplettering eller yttrande i vår e-tjänst

Använd vår e-tjänst för att lämna in komplettering eller yttrande i ditt ärende.

Instruktioner

I formuläret väljer du den länsstyrelse som handlägger ditt ärende och anger diarienummer. Efter att ha kontrollerat uppgifterna kan du bifoga dina dokument. De elektroniska dokumenten ska ha filformaten PDF, TIFF eller JPG.

Kontakt