Utsläpp från miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet som genererar utsläpp till exempelvis luft eller vatten? När Länsstyrelsen har tillsyn över din verksamhet behöver du i vissa fall rapportera in kontrollerna av dina utsläpp till oss.

I vår e-tjänst kan du lämna in

  • kvartalsrapporter
  • månadsrapporter
  • tertialrapporter.

Lämna in rapporterna till oss

Observera att det är endast när du lämnar årets första rapport du får en bekräftelse på e-post med ditt diarienummer. Du behöver använda diarienumret när du lämnar in efterföljande rapporter under året. Alla årets rapporter lämnar du i e-tjänsten.

Vilka rapporter ska din verksamhet lämna in?

I din verksamhets kontrollprogram står det vanligtvis om vilken rapportering som du ska göra till Länsstyrelsen under året.

Varför ska kontrollerna av utsläpp från din verksamhet lämnas in?

Rapporterna är ett viktigt verktyg för oss så att vi kan kontrollera att din verksamhet klarar de nivåer som finns i tillståndet. När du rapporterar in dina utsläpp behöver du därför kommentera om dina redovisade värden uppfyller beslutade begränsningsvärden eller riktvärden för utsläpp.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss