Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vilka verksamheter omfattas av Sevesolagen?

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter (inklusive bergtäkter) som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär även att bland annat tillstånd krävs samt att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

Det finns en förteckning över ämnena som omfattas av Sevesolagen i bilaga 1 till förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats.

Anmälan enligt Sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till Länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om dina skyldigheter som verksamhetsutövare och anmälan enligt Sevesolagen.

Verksamhetsutövarens skyldigheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Anmälan om åtgärder för att förebygga och begränsa följder av allvarliga kemikalieolyckor

Anmälan om åtgärder enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

1. Verksamhetsutövare
2. Verksamheten

3. Verksamhetsansvarig
Den e-post du uppger får en bekräftelse på denna anmälan.
4. Farliga ämnen
Behöver du ange fler är tre ämnen, fyll i uppgifterna under punkt 5. Övriga ämnen.
Ämne 1


Ämne 2


Ämne 3


5. Övriga ämnen

6. Aktiviteter som bedrivs i verksamheten

7. Faktorer och omständigheter som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka

8. Samråd

9. Övriga upplysningar


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Senaste tillsynsbesök i Västerbotten

Kommun

Företag/Verksamhet

Senaste besök

Kravnivå

Länsstyrelsens diarienummer

Skellefteå

Northvolt Ett AB

2023-03-02

Högre

458-2142-2023

Skellefteå

Bolidens Anrikningsverk

2023-03-29

Högre

458-3268-2023

Skellefteå

Rönnskärsverken

2022-11-16

Högre

458-10212-2022

Skellefteå

Wibax AB

2023-03-07

Högre

458-2537-2023

Umeå

Circle K

2023-11-23

Högre

458-8612-2023

Storuman

Dragon mining/ Svartlidengruvan

2023-03-15

Högre

458-2795-2023

Lycksele

Kristinebergsgruvan

2023-06-01

Lägre

458-5361-2023

Skellefteå

Björkdalsgruvan

2023-10-19

Lägre

458-8419-2023

Skellefteå

EPC Sverige AB/Björkdalsgruvan

2019-09-19

Lägre

458-6020-2019

Skellefteå

Forcit Sweden AB

2022-06-01

Lägre

458-3527-2022

Skellefteå

Kankbergsgruvan

2020-09-23

Lägre

458-7629-2020

Skellefteå

Renströmsgruvan

2018-05-24

Lägre

​458-4761-2018

Skellefteå

Air Liquide Gas AB

2021-03-23

Lägre

458-3122-2021

Storuman

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-8117-2017

Umeå

EPC Sverige AB, Brattby

2022-10-20

Lägre

458-8344-2022

Lycksele

Sweroc

2017-09-12

Lägre

458-8118-2017

Umeå

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-7767-2017

Vindeln

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-8120-2017

Åsele

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-8119-2017

Lycksele

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-10092-2018

Skellefteå

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9532-2018

Nordmaling

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9531-2018

Robertsfors

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9530-2018

Norsjö

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9529-2018

Vindeln

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9256-2018

Sorsele

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9255-2018

Dorotea

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9254-2018

Åsele

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9253-2018

Vindeln

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9252-2018

Dorotea

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9251-2018

Skellefteå

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9107-2018

Umeå

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-8172-2018


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss