Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter (inklusive bergtäkter) som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär även att bland annat tillstånd krävs samt att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

Det finns en förteckning över ämnena om omfattas av Sevesolagen i bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förordning 2015:236 på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan enligt Sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till Länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om anmälan enligt Sevesolagen.

Anmälan enligt Seveso på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan om åtgärder för att förebygga och begränsa följder av allvarliga kemikalieolyckor

Anmälan om åtgärder enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

1. Verksamhetsutövare
2. Verksamheten

3. Verksamhetsansvarig
Den e-post du uppger får en bekräftelse på denna anmälan.
4. Farliga ämnen
Behöver du ange fler är tre ämnen, fyll i uppgifterna under punkt 5. Övriga ämnen.
Ämne 1


Ämne 2


Ämne 3


5. Övriga ämnen

6. Aktiviteter som bedrivs i verksamheten

7. Faktorer och omständigheter som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka

8. Samråd

9. Övriga upplysningar


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Kommun

Företag/Verksamhet

Senaste besök

Kravnivå

Länsstyrelsens diarienummer

Lycksele

Kristinebergsgruvan

2018-03-15

Lägre

​458-8451-2017

Lycksele

Sweroc

2017-09-12

Lägre

458-8118-2017

Norsjö

Maurlidengruvan

2018-10-25

Lägre

458-9484-2018

Skellefteå

Air Liquide Gas AB

2018-10-17

Lägre

456-7668-2018

Skellefteå

Almer Oil & Chemical Storage AB

2018-05-17

Högre

458-521-2018

Skellefteå

Bolidens Anrikningsverk

2020-02-04

Högre

458-175-2020

Skellefteå

Boliden Mineral AB/Rönnskärsverket

2019-10-24

Högre

458-6016-2019

Skellefteå

Björkdalsgruvan

2019-09-19

Lägre

458-6018-2019

Skellefteå

EPC Sverige AB/Björkdalsgruvan

2019-09-19

Lägre

458-6020-2019

Skellefteå

Forcit Sweden AB

2019-05-07

Lägre

458-2543-2019

Skellefteå

Kankbergsgruvan

2020-09-23

Lägre

458-7629-2020

Skellefteå

Renströmsgruvan

2018-05-24

Lägre

​458-4761-2018

Skellefteå

Wibax AB

2019-03-27

Högre

458-1509-2019

Storuman

Dragon mining/ Svartlidengruvan

2019-05-22

Högre

458-1508-2019

Storuman

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-8117-2017

Umeå

EPC Sverige AB, Brattby

2019-09-18

Lägre

458-6023-2019

Umeå

Circle K

2019-11-20

Högre

458-8770-2019

Umeå

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-7767-2017

Vindeln

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-8120-2017

Åsele

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-8119-2017

Lycksele

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-10092-2018

Skellefteå

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9532-2018

Nordmaling

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9531-2018

Robertsfors

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9530-2018

Norsjö

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9529-2018

Vindeln

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9256-2018

Sorsele

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9255-2018

Dorotea

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9254-2018

Åsele

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9253-2018

Vindeln

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9252-2018

Dorotea

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9251-2018

Skellefteå

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-9107-2018

Umeå

Svevia AB

2018-10-12

Lägre

458-8172-2018


Kontakt

Åsa Engman Ölund

Miljöhandläggare Seveso och prövning

Linnea Melin

Miljöhandläggare Seveso och tillsyn