Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskeregler och andra bestämmelser

Allt fiske ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska vara långsiktigt hållbart. Av den anledningen finns det både allmänna fiskeregler som gäller över stora områden och lokalt anpassade fiskebestämmelser.

I vissa områden måste du som fiskare rapportera dina fångster. Fångstrapporterna används som underlag när Länsstyrelsen anpassar fiskeregler efter de lokala förutsättningarna.

Karta över upplåtna vatten

Kartan visar sjöar och vattendrag som helt eller delvis upplåts för fiske. Klicka på ett område för att läsa vilka regler som gäller där.

Gränserna är ofta markerade i naturen med uthuggna gator i skog, rösen, pålar eller skyltar. Om du är osäker, håll säkert avstånd. Du är själv ansvarig för att du fiskar i ett tillåtet område.

Kartan i större format Länk till annan webbplats.

Du hittar även kartor och regler i Fjällfiskekatalogen.

Fjällfiske 2024 (PDF) Länk till annan webbplats.

Rapportera gärna din fångst

www.natureit.se Länk till annan webbplats. kan du rapportera din fångst efter fisketuren. Rapporterna ger oss en bild över beståndens storlek och används som underlag för hur reglerna anpassas efter lokala förutsättningar. Ditt bidrag är värdefullt.

Ta med fiskekortet ut

Ha alltid med dig fiskekortet när du är ute och fiskar, du kan behöva visa det vid en kontroll. Spara gärna ner ditt digitala fiskekort i mobiltelefonen eller skriv ut det på papper, det
är dålig mobiltäckning i stora delar av fjällen.

Har du ett årskort ska innehavarens namn och alla familjemedlemmars namn vara inskrivna på kortet.

Barn upp till 16 år fiskar gratis i sällskap med vuxen fiskekortsinnehavare.

Regler för fjällfiske i Västerbotten

Olika regler gäller för olika vatten. Här förklarar vi de vanligaste reglerna och begreppen.

Strömmande vatten

Du får inte fiska i strömmande vatten från 15 september till och med 15 oktober eftersom öringen har sin lekperiod då.

Minimimått

Generellt minimimått är 30 cm för alla vatten förutom där fönsteruttag gäller. Mindre fiskar ska skyndsamt och försiktigt sättas tillbaka i vattnet. Använd gärna håv med skonsamt håvgarn och lyft inte fisken ur vattnet i onödan. Lossa kroken snabbt, utan att klämma fisken och återsätt den till vattnet.

Fönsteruttag

Innebär att du får ta upp fiskar inom ett storleksintervall. Generellt gäller 30–40 cm för alla arter. Mindre eller större fiskar än det ska skyndsamt sättas tillbaka i vattnet.

Bag limit

Betyder hur många fiskar som få avlivas per person och dygn. Antalet fiskar varierar, i kartbladens tabeller framgår vad som gäller i de olika vattnen med bag limit.

Ej maskmete

I vissa sjöar och vattendrag får du inte meta med mask, maggot eller andra naturliga agn. Det är för att skydda småfisk som lätt skadas och inte överlever vid mete
med mask.

Redskapsbegränsning

Ett spö per person gäller i alla vatten.

Endast flugfiske

I vissa vatten är endast flugfiske med flugspö tillåtet.

Flytring

Du får använda flytring i alla vatten förutom i Lill-Tjulträsket vid Ammarnäs.

Båtfiske

Båt inklusive kanot får bara användas i vissa vatten. Där får du ro drag eller släpa långedrag med ett spö per fiskare utan särskilt tillstånd. Fiske med utterbräda är inte tillåtet.

Trollingfiske

Trollingfiske är tillåtet i Överstjuktan, Ransaren och Stor-Tjulträsket. Där gäller:

  • Max tre spön per fiskare.
  • Max sex spön per båt.
  • Ett bete per spö.

Områden med särskilda regler

Borgafjälls sportfiskeområde

Borgafjälls sportfiskeområde omfattar Borgasjön och Saxälven med sjöar till dammen vid utloppet ur Lilla Dabbsjön, Korpån med sjöar från Avasjö skiftesgräns till Lövsjö skiftes­gräns och vatten belägna mellan Korpån och Sax­älven. Du köper fiskekort hos återförsäljare eller på
www.natureit.se Länk till annan webbplats..

Ransarån mellan Tjåkkele och Ransarn

Fiskekorten för Ransarån är begränsade till 900 fiskekort per säsong. Korten fördelas över tid och på tre delsträckor.

30 fiskekort säljs per vecka och delsträcka. Av dessa kan 20 kort per sträcka förhandsbokas hos Fiskecentrum i Saxnäs. Övriga 10 fiskekort per sträcka kan inte förhands­bokas utan köps direkt på Fiskecentrum i Saxnäs.

Ransarån mellan Ransardammen och Gikasjön

Fisket i Ransarån mellan Ransardammen och Gikasjön är begränsat till 10 fiskare per dag. Fiskekort säljs på Fiskecentrum i Saxnäs.

Tärnasjön, från Lenasuolo till Rasjekukkes inflöde

Fisket på den här delen av Tärnasjön är endast tillåtet 1 juli till 31 augusti och är kvoterat till 100 fiskedygn per år. Fiskekort säljs på naturum Vindelfjällen i Hemavan.

Fiskekort

Köp fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i förvaltningssystemet NatureIT eller av lokala återförsäljare.

Köp fiskekort i NatureIT Länk till annan webbplats.

Dorotea

My Way Dorotea 070-631 04 30

Nynäs Jakt & Fiskecamp 070-581 42 73

ICA Borgafjäll 0942-420 21

Umeå

Blixt-Sport 090-77 40 70

Jaktia 090-13 23 00

Skellefteå

Cykel & fiskecenter 0910-77 79 40

Sorsele

Ammarnäs Guidecenter 073-084 70 33

Ammarnäs Wärdshus/Fiskecentrum Ammarnäs 0952-602 00

Naturum Vindelfjällen Ammarnäs 070-368 01 65

Hook & Cup, Sorsele visitor center 076-106 07 80

Storuman

Cykel & fiskecenter 0954-400 511

Slussforsboa 0951-501 70

TärnaVilt 0954-320 00

Naturum Vindelfjällen Hemavan 073-082 71 44

Vilhelmina

Fiskecentrum Saxnäs, Marsfjällshandlarn 0940-700 44

Fiskecentrum Vilhelmina/Grönlunds Jakt och Fiske 0940-559 07

Grönfjälls fritidsby Jakt & Fiskecentrum 0940-870 19

Kanons kiosk 0940-740 06

Vilhelmina TuristInformation 0940-398 86

  • 70 kr för ett dygn
  • 125 kr för tre dygn i följd
  • 220 kr för en period av sju dygn
  • 440 kr för årskort (familjemedlemmar kan läggas till för 125 kr/familjemedlem)

Barn upp till 16 år fiskar gratis i sällskap med vuxen fiskekortsinnehavare.

Kvoterade vatten

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Vi utfärdar särskilda tillstånd för dessa sjöar och vattendrag.

Ansök om fiske i kvoterade vatten

Ansökan är öppen från 1 januari till och med 30 april.

Ansökan och regler för fiske i kvoterade vatten (webbansökan)

Fiske för husbehov

Du som bor ovan odlingsgränsen eller är renskötande same nedan odlingsgränsen kan få tillstånd att fiska för husbehov. Du kan endast få tillstånd för fiske i ett vatten.

Ansök om tillstånd för husbehovsfiske

Ansökan är öppen från 1 februari till och med 31 mars.

Ansökan om husbehovsfiske (webbansökan)

Visa hänsyn när du fiskar i fjällen

  • Ta med skräpet hem. Du befinner dig i en mycket känslig miljö där skador på mark och vegetation tar lång tid att läka.
  • Respektera rennäringen. Håll stort avstånd och undvik att gå rakt mot renar. Har du med hund ska den hållas i koppel. Det är särskilt viktigt att inte störa renarna perioden april till juni när de kalvar och när kalvarna är små.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss