Ansökan om tillstånd för fiske för husbehov

Du som bor ovan odlingsgränsen kan få tillstånd att fiska för husbehov. Du ansöker om vilket vatten du vill fiska i hos Länsstyrelsen. Antalet tillstånd per sjö är begränsat utifrån fiskebeståndets förutsättningar och sjöns storlek.
Ange vatten

Ange vatten.

Kontakt