Ansök om tillstånd för fiske för husbehov i Västerbotten

Du som bor ovan odlingsgränsen kan få tillstånd att fiska för husbehov. Du ansöker om vilket vatten du vill fiska i hos Länsstyrelsen. Antalet tillstånd per sjö är begränsat utifrån fiskebeståndets förutsättningar och sjöns storlek.

Ansökan om tillstånd för husbehovsfiske med nät på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbotten.
Ansökan som kommer in efter den 1 september avser nästföljande år.
Ange vatten.

Ange vatten.

Kontakt