Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Ansök om att bli fisketillsynsperson

Du kan få två olika typer av fisketillsynsförordnande:

 • tillsyn på allmänt vatten längs kusten
 • tillsyn på enskilt vatten.

Skicka in ansökan till Länsstyrelsen i det län där du bor, även om fisketillsynsområdet ligger i ett annat län. Normalt fattar vi beslut om förordnande inom fyra veckor.

Skicka ansökan

 1. Fyll i ansökan om förordnande:
  Ansökan om förordnande som fisketillsynsperson, pdf Pdf, 31.5 kB.
 2. Skicka din ansökan till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå

Anmälan om ny uppdragsgivare och nytt område för fisketillsynsperson

Får du en ny uppdragsgivare eller nytt tillsynsområde ska du som är fisketillsynsperson anmäla detta till Länsstyrelsen. Skicka anmälan till Länsstyrelsen i det län där du bor, även om fisketillsynsområdet ligger i ett annat län.

Skicka anmälan

 1. Fyll i anmälan direkt på webben eller använd PDF-blankett:
  Anmälan om ny uppdragsgivare och nytt område för fisketillsynsperson (webbformulär)

  Anmälan om ny uppdragsgivare och nytt tillsynsområde, pdf Pdf, 156.3 kB.
 2. Skicka din anmälan till Länsstyrelsen direkt på webben via webbformuläret, per e-post eller post.

  Skicka din anmälan digitalt till:
  vasterbotten@lansstyrelsen.se

  Eller posta den till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Utbildning i fisketillsyn

Länsstyrelsen Västerbotten ska godkänna de utbildningar om fisketillsyn som ges i länet, om den anordnas av någon annan än Länsstyrelsen. Vill du bli godkänd som utbildare i länet ansöker du om det hos oss.

Ansökan godkännande av utbildning fisketillsynsutbildning (pdf) Pdf, 27.5 kB.

Ansvar för tillsyn i olika vatten

 • Kustbevakningen ansvarar för kusttillsynen, men Länsstyrelsen förordnar i vissa fall personer för att förstärka denna tillsyn.
 • Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av statens enskilda vatten ovan odlingsgränsen.
 • På enskilt vatten i sjöar och vattendrag är det fiskerättsägaren som är uppdragsgivare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss