Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kräftpest i Skellefteälven

Under 2022 konstaterades ett omfattande utbrott av kräftpest i Skellefteälven. Smittan finns fortfarande kvar i en del av älven, därför gäller restriktioner i den delen fortsatt under 2024.

I det utpekade området av Skellefteälven är det förbjudet att:

  • fånga kräftor,
  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor,
  • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål får inte flyttas från området utan att först ha desinficerats.

Så desinficerar du redskap och utrustning

  • Torka fullständigt i bastu, torkskåp eller i solen i (>70 grader) i minst 5 timmar.
  • Blanda 3 delar T-röd med 1 del vatten, sänk ner redskap i minst 20 minuter eller spreja noggrant med T-röd.
  • Frys under minst 24 timmar i -10 grader.
  • Rengör större maskiner med högtryckstvätt med ånga eller hett vatten (>70 grader).
  • Desinficera med brukslösning av Virkon S.
  • Har du tid, låt utrustningen stå så försvinner smittan, sporerna lever högst ett par veckor.

Kom ihåg att även badkläder kan sprida smitta. Se till att de torkar helt efter badet.

Karta över området i Skellefteälven som är drabbat av kräftpest.

Här gäller restriktionerna. Sträckan som förklaras för kräftpestsmittad 2024 går från nedströms Rengårds kraftstation fram till Selsforsens regleringsdamm. Klicka för större bild.

Varför restriktioner?

Syftet är att hindra spridning av kräftpest till andra sjöar och vattendrag. Kräftpest kan döda ett helt bestånd av flodkräftor på några veckor och det räcker med några få sporer för att smittan ska spridas.

Bakgrund till beslutet

Under 2023 visade undersökningar som gjordes av Skellefteå kommun i samarbete med Länsstyrelsen att viss smitta fanns kvar i närheten av Rengårds kraftstation. Längre ner i vattendraget hittades varken smitta eller flodkräftor som överlevt kräftpestutbrottet.

Länsstyrelsen har i samråd med bland andra Sveriges veterinärmedicinska anstalt gjort bedömningen att det fortfarande finns skäl att förklara älven uppströms Selsforsens regleringsdamm för kräftpestsmittad.

Det nya beslutet gäller alltså ett mindre område än det tidigare beslutet, men är väl tilltaget för att det ska finnas en stor säkerhetsmarginal upp till det område där smitta konstaterades 2023.

Vad är kräftpest?

Kräftpest är en smittsam sjukdom som slår ut hela bestånd av flodkräftor, eftersom de saknar motståndskraft mot sjukdomen. De senaste hundra åren har flodkräftan minskat med 98 procent i Sverige.

Smittan sprider sig framför allt genom olagligt utplanterade signalkräftor.

Sjukdomen orsakas av en parasitisk svamp som är specifik för sötvattenslevande storkräftor. Kräftpestsvampen har sannolikt sitt ursprung i Nordamerika. Den tillhör ett släkte vattensvampar som omfattar drygt 20 arter. Många av dessa arter är, liksom kräftpestsvampen, parasiter på en värdorganism.

Det är kräftpestsvampens förökningskroppar, zoosporer, som sprider pesten. De bildas på könlös väg. En smittad kräfta, levande eller nyligen död, avger zoosporer och smittar på så sätt andra kräftor.

Hur kräftpesten sprids mellan vattensystem kan ofta vara svårt att förklara. Troligen beror de flesta utbrott på att smittade signalkräftor har flyttas av människor. När man flyttar fiskeredskap från ett vatten till ett annat kan smittade kräftdelar och zoosporer följa med och föra smittan vidare, om redskapen inte desinficeras innan.

Ska kräftpestsvampen bli permanent förekommande krävs att signalkräftor finns i vattnet, eftersom signalkräftan kan vara bärare av svampen utan att själv dö.

Kräftpest, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kräftpest, Sveriges lanbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Olagligt att plantera ut signalkräftor

Signalkräftan är en invasiv främmande art. Utplantering av signalkräftor är olagligt och fängelse finns i straffskalan.

Signalkräfta får inte fiskas eller hanteras okokt i norra Sverige och i stora delar av landet i övrigt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss