Kräftpest i Skellefteälven

Länsstyrelsen förklarade Skellefteälven för kräftpestsmittad 2022. Det innebär ett antal restriktioner för dig som fiskar, åker båt eller badar i älven.

Syftet med restriktionerna är att hindra vidare spridning. Det räcker med några sporer av kräftpest för att smittan ska spridas till andra sjöar eller vattendrag. Kräftpestsvampen kan döda ett helt flodkräftbestånd på några veckor. 

Smittan har bekräftats från regleringsdammen vid Rengårds kraftstation och ner till havet. Länsstyrelsens beslut gäller fortsatt under 2023.

I Skellefteälven är det förbjudet att:

  • fånga kräftor
  • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats
  • flytta fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål från det smittade området till annan sjö eller annat vattendrag utan att desinficera det

Så desinficerar du redskap och utrustning

  • torka fullständigt i bastu, torkskåp eller i solen i (>70 grader) i minst 5 timmar
  • blanda 3 delar T-röd med 1 del vatten, sänk ner redskap i minst 20 minuter eller spreja noggrant med T-röd
  • frys under minst 24 timmar i -10 grader
  • rengör större maskiner med högtryckstvätt med ånga eller hett vatten (>70 grader)
  • desinficera med brukslösning av Virkon S
  • har du tid, låt utrustningen stå så försvinner smittan, sporerna lever högst ett par veckor

Kom ihåg att även badkläder kan sprida smitta. Se till att de torkar helt efter badet om du åker mellan olika sjöar och vattendrag.

Olagligt att plantera ut signalkräftor

Signalkräftan är en invasiv främmande art. Utplantering av signalkräftor är olagligt och fängelse finns i straffskalan.

Signalkräfta får inte fiskas eller hanteras okokt i norra Sverige och i stora delar av landet i övrigt.

Kräftpest

Kräftpest är en smittsam sjukdom som slår ut hela bestånd av svenska flodkräftor. De senaste hundra åren har flodkräftan minskat med 98 procent i Sverige.

Smittan sprider sig framför allt genom olagligt utplanterade signalkräftor. Flodkräftan saknar motståndskraft mot kräftpest och dör om den smittas.

Kräftpest, Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Flodkräfta, Havs- vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Signalkräfta, Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Så skiljer du flodkräfta från signalkräfta, SLU:s webbplats Länk till annan webbplats.

Karta över området i Skellefteälven som är drabbat av kräftpest.

Karta över det drabbade området. Kartan är översiktlig och visar inte i detalj var gränsen går i sidovattnen. Klicka för större bild.

Kontakt