Ansökan och regler för fiske i kvoterade vatten

Du kan ansöka för nästa säsong från och med 1 januari till och med 30 april. Ansökningsformuläret är stängt övrig tid.

Några av statens vatten är kvoterade med ett begränsat antal fiskedygn per år. För att få fiska i något av dessa vatten måste du ansöka för att delta i utlottningen av särskilda fiskekort.

Regler för ansökan

  • Du kan söka tillstånd för högst ett område.
  • Du kan ansöka om högst tre fiskedygn.
  • Om flera personer tänker följas åt bör samtliga namn stå på ansökan. På så sätt får hela sällskapet samma tillstånd.
  • Du får bara finnas med på en ansökan. Finns du med på flera ansökningar stryks dessa ansökningar i sin helhet.
  • Avgiften är 135 kr/dygn. Barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap.
  • Du ska rapportera fångsten.

När du fått tillstånd för fiske i ett kvoterat fiskevatten köper du fiskekort för vattnet på webbplatsen www.natureit.se Länk till annan webbplats.

Kvoterade fiskevatten i Västerbotten

Område

Art

Tid

Anmärkning

Vindelälven från Mankeforsen till Särngejukkes inflöde inklusive Steukajukke

Öring

1/7–20/8

Endast flugfiske med flugspö. Fönsteruttag 30–40 cm. Max 2 fiskar/dygn. Kvotering: 100 fiskedygn/år

Del av Lill-Tjulträsket samt strömmen mellan
Lill-Tjulträsket och Stor-Tjulträsket

Öring, harr

1/7–31/8

Endast flugfiske med flugspö. Fönsteruttag 30–40 cm. Max 2 fiskar/dygn. Flytring förbjudet.
Kvotering: 75 fiskedygn/år

Vojmån uppströms Autojaure

Öring, harr

1/7–31/8

Endast flugfiske med flugspö. Fönsteruttag 30–40 cm.
Max 2 fiskar/dygn. Kvotering: 100 fiskedygn/år

Vojmån mellan Gottern och Fiansjön

Öring, harr

1/7–31/8

Ej maskmete. Fönsteruttag 30–40 cm.
Max 2 fiskar/dygn. Kvotering: 100 fiskedygn/år

Granån från Virisen till Bleriken

Öring, röding

1/7-31/8

Endast flugfiske med flugspö. Fönsteruttag 30–40 cm.
Max 2 fiskar/dygn. Kvotering: 50 fiskedygn/år

Girisån från Girisjön till Dolaren

Öring

1/7-31/8

Ej maskmete. Fönsteruttag 30–40 cm.
Max 2 fiskar/dygn. Kvotering: 100 fiskedygn/år

Slipsikån med tjärnarna mellan Slipsiken och Autojaure

Öring, röding

1/7-31/8

Fönsteruttag 30–40 cm. Max 2 fiskar/dygn.
Kvotering: 100 fiskedygn/år

Begränsat antal kort per dag i vissa strömmande vatten

I ett antal strömmande vatten har vi begränsat antal fiskare per dag. I dessa vatten måste även du som fiskar med ett årstillstånd aktivera dina fiskedagar för att kortet ska vara giltigt.

Korten kan köpas och aktiveras tidigast 14 dagar innan planerad fiskedag.

Ansökningsformuläret är stängt

Du kan ansöka från och med 1 januari till och med 30 april.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss