Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer och snabbare utbyggnad av infrastruktur krävs för att klara samhällsomvandlingen i norra Sverige

Den rekordsnabba samhällsomvandling och tillväxt som sker Västerbotten kräver bättre infrastruktur för att binda ihop de växande städerna Skellefteå och Umeå, integrera arbetsmarknaderna, och skapa regionförstoring.

Satsningarna som planeras är inte tillräckliga och de riskerar att komma för sent. Det skriver Länsstyrelsen i sitt yttrande till regeringen över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037.

Mer offensiva satsningar i större omfattning och i ett högre tempo är avgörande om vi ska klara av att genomföra samhällsomvandlingen på ett hållbart sätt, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län.

Snabb och hållbar pendling till jobben

Ett vanligt antagande när det gäller infrastrukturplanering utanför större städer och i norra Sverige är att järnväg i första hand används för godstransporter. I Västerbotten handlar det i väldigt hög grad om att skapa hållbara förutsättningar för pendling inom och mellan de växande städerna och skapa fungerande arbetsmarknadsregioner och socialt, ekonomiskt, och ekologiskt hållbara städer och samhällen.

Aktuell forskning visar att det finns en kritisk gräns på en timme för pendling till och från jobbet, men redan på sträckor som kräver längre än 45 minuters restid noteras en dramatiskt avtagande pendlingsintensitet. I dag tar det två timmar att pendla med bil eller buss mellan länets två största städer Umeå och Skellefteå. När Norrbotniabanan är färdig skulle pendlingen mellan de två städerna ta cirka 45 minuter.

Skellefteå i landets tillväxttopp

Enbart under 2023 ökade Skellefteås befolkning med 2140 personer. I absoluta termer var det bara Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala som växte snabbare. I relativa termer växte Skellefteå tredje snabbast i landet med 2,8 procent.

Västerbotten är norra Sveriges befolkningsmotor men vi har för små arbetsmarknadsregioner för att göra det attraktivt att flytta hit. Umeå som kunskapsstad med ett av landets största universitet och Skellefteå i den gröna omställningens epicentrum med stort behov av arbetskraft måste kopplas ihop för att vi klara kompetensförsörjningen som krävs till de växande industrierna och till offentlig sektor, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss