Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsyn av kustfisket i Västerbotten

Tillsynsperson på båt blickar ut över hav.

Under maj påbörjar Länsstyrelsen och länets kustkommuner tillsyn av fisket efter kusten. Syftet är att följa upp att bestämmelser och regler följs.

Tillsynen gäller alla typer av fiske, både fritidsfiske och yrkesfiske. Hela länets kuststräcka kommer att kontrolleras. Störst fokus ligger på älvarnas fredningsområden, det vill säga områden kring älvmynningarna som har särskilda regler för att skydda fisken. Ett annat fokusområde är grundområden som är grundare än tre meter, för de områdena finns också speciella regler.

Insatsen sträcker sig från maj till oktober och genomförs av Länsstyrelsen i samverkan med Skellefteå och Robertsfors kommuner. Till sin hjälp har kommunerna fisketillsynspersoner som representerar fiskerättsägare. Finansieringen sker bland annat genom anslag från Havs- och vattenmyndigheten.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd finns regler som är till för att skydda och bevara bestånden. En förutsättning för att reglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll, till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss