Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förmedling av mark

Söker du betesdjur till dina betesmarker eller har du marker som kan odlas/skörda foder på? Söker du betesmark eller vall för foder till dina djur? Vi förmedlar kontakt mellan markägare och dig som önskar mark för bete eller odling.

Anmäl dig till mark- och betesförmedlingen

Du anmäler intresse direkt i kartan. Du kan också se alla andras inlagda intresseanmälningar i kartan. Du kan zooma in till det området du är intresserad av i kartan.

 1. Lämna uppgifter om din mark eller den typ av mark du söker i vår karta:
  Anmäl intresse till mark- och betesförmedling Länk till annan webbplats.
 2. När behov och erbjudanden matchar tar Länsstyrelsen tar kontakt med dig och förmedlar kontaktuppgifter.
 3. Intresserade och markägare tar därefter kontakt med varandra för att komma överens om ett samarbete och eventuella villkor.

Ansvar och avtal

Vid uthyrning respektive lån av mark kan det vara viktigt att skriva avtal. Länsstyrelsen hjälper inte till med att skriva avtal, men vi listar ett antal tips här.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om;

 • mellan vilka parter det gäller
 • vilka marker som ingår
 • hur länge avtalet gäller
 • vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning.
 • eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
 • vem som ansvarar för vattning och tillsyn och också ansvaret om djur skadas eller orsakar skador.
 • hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas,
 • mellan vilka datum marken får betas
 • en djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren, gäller ej hästar.

Varför finns en markförmedling?

Det finns ett växande behov av mark på olika områden i länet samtidigt som det finns åker- och betesmark som inte nyttjas till sin helhet. Det finns även betesdjur som skulle kunna beta större arealer och hålla våra artrika marker öppna. Även under år med ex. torka kan det finnas risk att djurhållare inte får in tillräckligt med vinterfoder till djuren och med markförmedlingen kan markägare och djurhållare lättare få kontakt.

Bevara och utveckla ängs- och betesmarker och Odlingslandskapets resurser

Bild på EU-flagga

Projekt Bevara och utveckla ängs- och betesmarker och Odlingslandskapets resurser i Västerbotten.

Markförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projekten genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss