Länsstyrelsen Västerbotten – Västerbotten

Nya pandemirestriktioner från och med 1 december

Regeringen har beslutat att införa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Syftet är att minska risken för en ökad smittspridning. Detta börjar att gälla den 1 december 2021.

KALENDER

 • 30 nov 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.15
  Agenda 2030-forum Västerbotten Arbetet med Agenda 2030 fortsätter – hur har pandemin påverkat folkhälsan, klimatet, resandet, arbetslivet och miljön i Västerbotten?

  Ingen anmälan krävs

 • 01 dec 2021 Klocka som ikon 08.30 - 14.30
  Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet i hälsa? Den 1 december 2021 arrangeras årets nationella konferens om föräldraskapsstöd av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) tillsammans med Länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, Social...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 01 dec 2021 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Workshop: fysisk hälsa bland barn och unga i Barents regionen Hur kan barn och ungas fysiska hälsa förbättras i Barents regionen?

  Anmälningsdatum är passerat

 • 02 dec 2021 Klocka som ikon 08.00 - 09.00
  Demokratimorgon - del 6 av 6 Välkommen att delta vid den sjätte av sex morgonföreläsningar där demokrati och mänskliga rättigheter kommer att belysas på olika sätt.

  Anmäl dig här – senast 30 november

Djur

Årets rovdjursinventering

Så jobbar vi med inventering av järv, varg, björn och kungsörn i Västerbotten. Här hittar du även rapporten från vår senaste rovdjursinventering.

Besöksmål

Ny fjälled mellan Borgafjäll och Hemavan

Lapplandsleden gör en storslagen del av Västerbottensfjällen mer tillgänglig för besökare.

Tre nummer av tidningar.

Natur och landsbygd

Tidningen Norrbruk

Ta del av det senaste numret av Norrbruk. Du kan få tidningen i brevlådan eller läsa den digitalt.

Samhälle

Webbföreläsning: Att förebygga skadligt bruk av alkohol, narkotika och spel om pengar, i arbetslivet.

Arbetslivet är ett viktigt forum för att förebygga ohälsa kring alkohol, droger och spel. Ta del av vår föreläsning.

Damm och vattendrag.

Natur och landsbygd

Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel.

Samhälle

Information om coronaviruset - covid-19

I Västerbotten gäller nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

NYHETER