Länsstyrelsen Västerbotten – Västerbotten

Ko.

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

KALENDER

 • 23 aug 2022 Klocka som ikon 13.00 - 14.00
  Information och rådgivning om Klimatklivet Har du en idé om en fysisk investering som minskar utsläppen av växthusgaser? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Länsstyrelserna i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland erbjuder ...

  Anmäl dig här – senast 21 augusti

 • 24 aug 2022 Klocka som ikon 15.00 - 19.00
  Fältträff om lövskogar - Harrsjön, Bureå Länsstyrelsen Västerbotten och Skogsstyrelsen välkomnar dig till en fältträff där vi berättar om Harrsjöns lövskogar, vitryggig hackspett och vad du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden på...

  Anmäl dig här – senast 17 augusti

 • 31 01 aug 2022 sep 2022 Klocka som ikon 11.00 - 12.00
  Fyrlänskonferens:alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS, samt brottsförebyggande arbe... Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland bjuder tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) in till fyrlänskonferens rörande alkohol- och...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 31 01 aug 2022 sep 2022 Klocka som ikon 11.30 - 12.30
  Grundkurs i skydd mot informationspåverkan Myndigheten för psykologiskt försvar håller en grundkurs i skydd mot informationspåverkan i Umeå. Kursen är för dig som arbetar inom offentlig sektor med kommunikation, krisberedskap eller civilt förs...

  Anmäl dig här – senast 15 augusti

Podd om civilt försvar

Lyssna på länsstyrelsernas podd "Skärpt läge" som hanterar frågor som civilt försvar, Sveriges beredskap, försvarsvilja och hemberedskap.

Två personer står i vatten utomhus.

Om oss

Sommarens fältarbeten

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar

Miljö och vatten

Rapportera algblomningar och döda djur efter kusten

Informationscentralen för Bottniska viken tar emot observationer och informerar om läget i kustområdet.

Person med telefon.

Samhälle

Så påverkar omvärldsläget samhället

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen redovisar Länsstyrelsen hur det svenska samhället påverkas i varje län.

Kokkaffe kokas över öppen eld.

Samhälle

Elda och grilla utomhus

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra

Besöksmål

Besök våra stugor

Här hittar du alla Länsstyrelsens stugor och kojor. Välkommen ut!

NYHETER

 • 2022-08-10

  Plantera och flytta inte signalkräftor

  Vi har ett aktivt utbrott av kräftpest i länet. Konsekvensen av en utplantering eller flytt av signalkräfta blir ödesdigert för flodkräftans bestånd , säger Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Västerbotten.
 • 2022-08-09

  Nu öppnar ansökan om krisstöd för animalie- och växthussektorn​

  Ökade kostnader i samband med Rysslands invasion av Ukraina pressar landets livsmedelsproducenter. Nu öppnar ansökan för k...
 • 2022-08-05

  Rapportera om du hittar en död eller sjuk fågel

  I sommar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) konstaterat flera fall av fågelinfluensa i södra Sverige. Fågelinfl...
 • 2022-08-03

  Köp inte smuggelhund

  Vill du köpa hund? Då gäller det att vara uppmärksam eftersom det finns en risk att den hund du köper är en smuggelhund. D...