Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

 • hållbar utveckling i hela landet
 • att skapa tillväxt och sysselsättning
 • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
 • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
 • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Projektet Framtidens offentliga måltider - från producent till konsument inom offentliga måltider

Projektet lyfter fram närproducerade produkter i både skolkök och i klassrum för att utbilda framtidens konsumenter och i syfte att stärka den regionala livsmedelsproduktionen. Genom att använder vi oss av inspiration från den engelska metoden Food for life (Soil Association) testar vi att skapa en hållbar metod anpassad till svensk förhållanden.

Projektet har många olika bottnar och kan ses som ett kunskapsprojekt men likaväl som att på lång sikt främja investeringsviljan hos livsmedelsproducenten.

Västerstrandskolan, Karlstad kommun, Södra skolan, Grums kommun och Tingvallagymnasiets hotell- och restaurangprogram kommer att testa metoden Food for life. Exempel på aktiviteter är studiebesök ute på gårdar och lokala producenter.

 • Grums kommun
 • Karlstad kommun
 • Boxholms kommun
 • Vadstena kommun
 • Ödeshög kommun
 • Vreta Kluster
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Region Värmland
 • Projektet ”Mattanken” Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Soil Association /”Food for life”
Logotyp för Framtidens offentliga måltider som föreställer en tallrik med bestick, samt logo för europeiska jordbruksfonden.

Kontaktpersoner

Camilla Andersson
Processledare
010-224 73 20
camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se

Isabell Sjödin
Projektledare
010-224 73 21
Isabell.sjödin@lansstyrelsen.se

Projektet Demonstration och information inom livsmedelsbranschen i Värmlands län

Projektet vill göra det möjligt för länets livsmedelsproducenter och förädlare att ta sig in på nya marknader och för att växa utanför regionen.

Länsstyrelsen Värmland har därför upphandlat en leverantör, Brand Impact AB, som ska förbereda företagen med kunskap, vägledning samt marknadsutveckla dem och deras produkter för att de ska motsvara kraven på andra större marknader. Exempel på aktiviteter i projektet är: informations- och inspirationsträffar för webbförsäljning, marknadsorientering och studiebesök.

Projektet startade hösten 2020.

Kontaktpersoner

Camilla Andersson
010-224 73 20
camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se

Anneli Alsterlind
010-224 73 43
anneli.alsterlind@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Projekt kompetensutvecklingsinsatser med sikte på nyföretagande inom Livsmedelsbranschen

En hög kunskapsnivå är betydelsefullt för en ökad konkurrensförmåga hos de värmländska livsmedelsföretagarna samt bidrar till landsbygdsutveckling och kan i förlängningen även bidra till fler arbetstillfällen på landsbygden.

Projektet har tillkommit för att tillgodose behovet av kompetensutvecklingsinsatser på grundläggande nivå för att starta och vidareutveckla företag inom den värmländska livsmedelsbranschen. Länsstyrelsen Värmland har därför upphandlat, Nordic Innovation Food Arena Ekonomisk förening, NIFA, som leverantör för att genomföra dessa insatser.

Projektet startade hösten 2020.

Kontaktpersoner

Camilla Andersson
010-224 73 20
camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se

Anneli Alsterlind
010-224 73 43
anneli.alsterlind@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Projekt samverkan för livsmedelsnäringen Värmland

Syftet med projektet är att skapa samsyn och ett strategiskt aktörsgemensamt arbete för länets livsmedelsnäring som bidrar till att utveckla den värmländska livsmedelsnäringens förutsättningar och lönsamhet. Att gemensamt bygga processer och former för detta ses som en angelägen åtgärd och kan bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen.

Samarbetspartner i projektet utgörs av Hushållningssällskapet, LRF och NIFA, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland. Samtliga aktörer representerar på olika sätt delar av livsmedelsnäringen och kan bidra med olika spetskunskaper samt har tillgång till olika nätverk.

Branschdag 2022

Den 7 april 2022 genomfördes Branschdagen för livsmedelskedjan i Värmland. Temat för dagen var Framtidens verktyg för en lönsam och hållbar livsmedelskedja. Hela programmet har spelats in. Bland föreläsarna finns bland annat Bengt Stridh (Mälardalens högskola), Malin Andersson (Lokalproducerat i Väst), Louise Ridderström (Östgötamat), Jörgen Persson (Länsstyrelsen) och Marie Larsson (Enkullens gård).

Film från Branschdagen för den värmländska livsmedelskejdan 2022 (Youtube) Länk till annan webbplats.


Kontaktperson

Linda Blomqvist Lindström
010-2247349
linda.blomqvist.lindstrom@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
Loggor

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss