Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

 • hållbar utveckling i hela landet
 • att skapa tillväxt och sysselsättning
 • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
 • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
 • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Regeringen arbetar med en uppdatering av den nationella livsmedelsstrategin till Livsmedelsstrategin 2.0. Den ska presenteras under våren 2024.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Projekt EKO Värmland

Syftet med projektet är att öka efterfrågan och försäljningen av lokalt producerade ekologiska livsmedel i Värmland.

Länsstyrelsen Värmland ska genomföra informationsinsatser tillsammans med Organic Sweden - branschorganisationen för ekologiska livsmedel och Nifa - branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag. Insatser kommer att göras i butiker, skolor och på marknader för att stärka och öka efterfrågan och försäljning av lokalt producerade ekologiska livsmedel i Värmland. Projektet kommer bland annat att använda sig av den nationella kampanjen EKO-september.

Projektet vänder sig till blivande EKO-producenter, dagligvaruhandeln med butikspersonal, privata konsumenter och den offentliga sektorn.

EU-flagga med texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktpersoner

Anders Heimer
Projektledare Organic Sweden
070-5288927
anders.heimer@organicsweden.se

Camilla Andersson
Processledare Länsstyrelsen Värmland
010-224 73 20
camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se

Projekt Livsmedel Värmland

Syftet med projektet är att genomföra insatser som bidrar till att nå målen i livsmedelsstrategin om ökad livsmedelsproduktion och stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan. Insatserna ska också bidra till fler arbetstillfällen på landsbygden genom förbättrade förutsättningar. Projektet består av fem delprojekt med mål att:

Nya grödor och produkter

 • stödja lantbrukare som odlar och skördar nya grödor,
 • stödja företag inom rensning- och paketering som vill utveckla produkter med de nya grödorna,
 • arrangera aktiviteter i syfte att skapa flera hela affärskedjor för de nya grödorna,
 • genomföra aktiviteter i syfte att sprida inspiration och kunskap till kockar i offentliga kök att använda de nya grödorna,

Värmländskt Skrädmjöl skyddad geografisk beteckning (SGB)

 • föreningen Värmländskt Skrädmjöl har en webbsida,
 • stödja föreningen Värmländskt Skrädmjöl att genomföra en marknadsföringsdag,

Regler och villkor

 • utveckla en metod för att arbeta med regler och villkor samt identifiera hinder och föreslå förenklingar,

Partnerskap för livsmedelskedjan i Värmland

 • arrangera möten med Partnerskapet för livsmedelskedjan i Värmland och starta några TEMA-grupper.

Projektet genomförs av sex samarbetsparter: Länsstyrelsen Värmland, Hushållningssällskapet Västra, Nifa – branschföreningen för värmländska matföretag, LRF, föreningen Värmländskt Skrädmjöl och Karlstads kommun.

Projektet pågår under 2023-2025-04-05.

EU-flagga med texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktpersoner

Ylva Gustafsson
Processledare
010-224 74 58
ylva.gustafsson@lansstyrelsen.se

Projekt Kompetensutveckling Värmland

Projektets syfte är kompetensutveckla småföretagare inom livsmedelsförädling och ullnäring. I de insatser där det finns en nära koppling till besöksnäringen så kommer även besöksnäringsföretag att erbjudas kompetensutveckling. Målet med projektet är att öka företagens kompetens, vilket kan stärka deras förmåga att utveckla verksamheten inom olika områden och därmed stärka företagens tillväxt.

EU-flagga med texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktpersoner

Camilla Andersson
Processledare Länsstyrelsen Värmland
010-224 73 20
camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss