Registrering av primärproduktion

Ska du starta verksamhet inom primärproduktionen och producerar livsmedel eller foder på gårdsnivå? Eller ska du utfodra livsmedelsproducerande djur? Då ska du och din anläggning registreras hos Länsstyrelsen innan verksamheten påbörjas.

Livsmedelsföretagare inom primärproduktionen

Du som är primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå ska ha din anläggning registrerad hos Länsstyrelsen. Om du startar ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet ska din anmälan för registrering ha kommit in till länsstyrelsen senast två veckor innan verksamheten påbörjas.

Det gäller till exempel hållande av livsmedelsproducerande djur för kött- mjölk- eller äggproduktion, odling av olika vegetabilier och spannmål men även jakt, fiske, biodling och insamling av vilda bär och svampar.

Om du bara odlar vegetabilier, håller livsmedelsproducerande djur, plockar vilda bär och svampar med mera, för eget bruk behöver din anläggning inte registreras.

Registrera din livsmedelsanläggning

Registrera din anläggning för livsmedelsproduktion i vår e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Vill du ändra dina uppgifter?

Är du redan registrerad primärproducent och vill ändra dina uppgifter? Eller vill du avregistrera dig? Kontakta Länsstyrelsen.

Foderföretagare inom primärproduktionen

Du som är foderföretagare och producerar foder på gårdsnivå eller utfodrar livsmedelsproducerande djur ska ha din anläggning registrerad hos Länsstyrelsen. Om du startar ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet ska din anmälan för registrering ha kommit in till länsstyrelsen senast 15 dagar innan verksamheten påbörjas.

Det gäller till exempel odling av grovfoder, foderspannmål, bete och utfodring av djur som hålls för kött- mjölk- eller äggproduktion.

När behöver du inte registrera din anläggning?

Om du bara utfodrar djur som producerar livsmedel för eget bruk i ditt privathushåll behöver din anläggning inte registreras. Om du bara har hästar som är borttagna från livsmedelskedjan i hästpasset behöver du inte heller registrera dig. Det gäller också om du odlar max 10 ton torrsubstans/5 hektar bete som foder till andra lantbrukare inom 50 kilometers radie eller om du producerar och säljer mindre än 500 kilo honung per år till privatpersoner och lokal detaljhandel.

Producera och hantera foder på lantbruk Länk till annan webbplats.

Registrera din foderanläggning

Du anmäler din foderverksamhet på en blankett. Du ska skicka blanketten till länsstyrelsen i det län där du bedriver verksamheten. Kontakta oss för att få blanketten hemskickad till dig.

Vill du ändra dina uppgifter?

Är du redan registrerad primärproducent och vill ändra dina uppgifter? Eller vill du avregistrera dig? Kontakta Länsstyrelsen.

Foderanläggningar som kräver godkännande

Du som ska bedriva foderverksamhet som kräver godkännande ska även i fortsättningen anmäla din produktion till Jordbruksverket och invänta godkännande innan du startar verksamheten. Information om vilka foderanläggningar som kräver godkännande och hur du gör anmälan finns på Jordbruksverkets webbplats.

Om godkännande av foderanläggning Länk till annan webbplats.

Registrera övriga foderanläggningar

Du som till exempel ska sälja foder för livsmedelsproducerande djur i din butik eller bli återförsäljare av obearbetat och färskt sällskapsdjursfoder ska även i fortsättningen anmäla din foderanläggning till Jordbruksverket.

Gör din anmälan på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sanktionsavgift om registrering inte görs

Länsstyrelsen ska sedan den 1 januari 2019 besluta om att ta ut sanktionsavgift om någon startar en verksamhet som är registreringspliktig utan att en anmälan för registrering har gjorts. Det gäller även om någon tar över en redan pågående verksamhet utan att registrera sig.

Länsstyrelsen ger stöd och information

Vi finns här för att ge dig som livsmedels- och foderföretagare stöd och information, du kan fråga oss om kontroll, lagar och krav.

Kontakt