Dispens och alternativvärde för industriutsläppsverksamheter

Din verksamhet kan ansöka om dispens från begränsningsvärden som anges i de branschspecifika kraven på bästa möjliga teknik (BAT-slutsatserna). Din verksamhet kan också ansöka om alternativvärde för att på alternativa sätt visa att verksamheten uppfyller begränsningsvärdena.

Verksamheter som räknas som industriutsläppsverksamheter enligt industriutsläppsdirektivet (IED) behöver uppfylla vissa branschvisa krav på bästa tillgängliga teknik, enligt de så kallade BAT-slutsatserna. I vissa BAT-slutsatser anges begränsningsvärden som ska uppfyllas, till exempel begränsningsvärden för hur mycket utsläpp en verksamhet får ha.

Ansök om dispens från eller alternativvärde för begränsningsvärden

Ansökan om dispens från begränsningsvärdena kostar 56 000 kronor per slutsats om bästa möjliga teknik som ansökan omfattar. Det är ingen avgift för ansökan om alternativvärde.

Dispens från begränsningsvärden

Din verksamhet kan ansöka om dispens från kraven om att uppfylla begränsningsvärden. I din ansökan om dispens behöver du motivera och visa att kostnaden att uppfylla begränsningsvärdet är orimligt i förhållande till den miljönytta det medför, på grund av något av följande:

  • verksamhetens geografiska förhållanden
  • verksamhetens lokala miljöförhållanden
  • anläggningens tekniska egenskaper.

Alternativvärde för begränsningsvärde

Om det inte är möjligt att visa att en verksamhet håller begränsningsvärdena på det sätt som anges i BAT-slutsatserna kan du ansöka om så kallade alternativvärden. Det vill säga, ansöka om alternativa och likvärdiga sätt som visar att verksamheten inte överskrider begränsningsvärdena.

Vid en ansökan om alternativvärde behöver du visa att det alternativvärde du föreslår inte är mildare än begränsningsvärdet i BAT-slutsatserna.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss