Fossilfria och effektiva transporter

Senast år 2045 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser vara netto noll. Det regionala målet är ett klimatneutralt Värmland år 2030. Fossilfria och effektiva transporter lyfts som ett viktigt område i energi- och klimatstrategin för Värmland.

Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Planen för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel ska ses som en handlingsplan till Energi- och klimatstrategi för Värmland.

För att vi ska kunna ställa om till en mer fossilfri fordonsflotta, krävs en ändamålsenlig infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med planen är därför att identifiera vad som behöver göras i Värmland för att vi ska nå dit, och hur det kan göras.

Målet är att planen ska användas som ett stöd och ett strategiskt underlag för de som jobbar med infrastrukturen i Värmland.

Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel - regional plan för Värmland (PDF) Pdf, 505.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsrapport till Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel (PDF) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Fossilfria godstransporter

Ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna kommer att vara en viktig del i arbetet för att nå klimatmålen. Detta elektrifieringslöfte är en gemensam ansats från värmländska aktörer för att öka takten i omställningen till fossilfria transporter.

Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Karlstads universitet, RISE, Paper Province, IUC Stål & Verkstad, Handelskammaren Värmland, Karlstads Energi, Karlstads El & Stadsnät, Ellevio, OK Värmland, REH2, VSV Frakt & Unite Logistics, LBC Frakt, KEWAB, Wiréns Åkeri, Mejeritransporter, Värmlands Motor, Lecab, Stora Enso Skog samt BillerudKorsnäs avser att gemensamt verka för att skapa förutsättningar för en elektrifiering av tunga vägtransporter i regionen.

Vårt elektrifieringslöfte rymmer flera tänkbara uppslag inför kommande elektrifieringspiloter. Exempelvis skulle infrastruktur för tankning av vätgas, tillsammans med lokal vätgasproduktion som är integrerad i kraftvärmesystemet, ge förutsättningar för omställning av de tunga vägtransporter som bland annat försörjer länets skogsindustri. Detta skulle tillsammans med utprovning av nya fordon kunna utgöra en testbädd som kan möjliggöra uppskalning i andra regioner. Kompletterat med infrastruktur för laddning av elfordon kan ett resurseffektivt transportsystem skapas som är anpassat för länets transport- och industristruktur.

För att kunna ställa om behöver infrastrukturen för laddning och tankning av fossilfria fordon byggas ut. Tunga vägtransporter är av stor betydelse för såväl skogsnäringen som för länets stora industrisektor inom skog, stål och tillverkning. Värmland är även en viktig länk i det strategiskt viktiga stråket för transporter mellan Stockholm och Oslo.

Värmlands elektrifieringslöfte

Länsstyrelsen Värmland leder och samordnar det regionala arbetet för att uppnå de energi- och klimatpolitiska målen. Genom att skapa förutsättningar för samverkan mellan länets aktörer ska länsstyrelsen bidra i arbetet med omställning till fossilfria transporter. Utbyggnad av ladd- och tankinfrastruktur för fossilfria tunga fordon är en viktig del i arbetet mot länets gemensamma mål om ett klimatneutralt Värmland.

Länsstyrelsen Värmland står bakom de värmländska aktörernas elektrifieringssatsning. Vi ser elektrifieringslöftet som en samlad regional ansats inför kommande elektrifieringspiloter med infrastruktur för vätgas och el. Vi ser gärna att flera aktörer ansluter sig som deltagare i denna process.

Komplett Elektrifieringslöfte Värmland (PDF) Pdf, 252.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss