Energi- och klimatstrategi för Värmland

Värmlands energi- och klimatstrategi ska bidra med vägledning i för­hållande till de långsiktiga klimat- och energimål som riksdagen har beslutat om.

Strategin pekar ut riktningen mot målen och vilken ambitionsnivå som krävs i det regionala arbetet för att länet ska kunna bidra till att målen uppnås. Strategin ska även främja samord­ning i detta arbete. Tidshorisonten för strategin är samma som för de nationella målen, det vill säga till år 2045.

Energi- och klimatstrategin vänder sig i första hand till alla myndighe­ter, företag och organisationer i Värmland som verkar inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Genomförandet av strategin byg­ger på frivilliga åtaganden och samverkan.

Energi- och klimatstrategi för Värmland (PDF) Länk till annan webbplats.

Kortversion Energi- och klimatstrategi för Värmland (PDF) Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Planen för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel ska ses som en handlingsplan till Energi- och klimatstrategi för Värmland.

För att vi ska kunna ställa om till en mer fossilfri fordonsflotta, krävs en ändamålsenlig infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med den här planen är därför att identifiera vad som behöver göras i Värmland för att vi ska nå dit, och hur det kan göras.

Målsättningen med planen är att den ska användas som ett stöd och ett strategiskt underlag för de som jobbar med infrastrukturen i Värmland.

Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel - regional plan för Värmland (PDF) Pdf, 505.1 kB.

Underlagsrapport till Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel (PDF) Pdf, 1.4 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss