Länsstyrelsen Värmland – Värmland

Länsstyrelsens beredskapsarbete

Frågan om det kommer bli krig i Sverige är något många undrar över. Enligt Försvarsmakten kan ett väpnat angrepp inte uteslutas men bedömningen är att risken är låg. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret i länet.

KALENDER

Miljö och vatten

Sök stöd för klimatsmarta åtgärder

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att genomföra den,

Samhälle

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Kaffekittel över öppen eld

Besök ett naturreservat

I Värmlands län har vi över 200 naturreservat, allt från mindre med skyddsvärd natur till större reservat med fantastiska möjligheter till friluftsliv.

Samråd om publik laddinfrastruktur

Mellan den 19-23 mars bjuder Länsstyrelsen in till samråd om laddinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten.

Natur och landsbygd

Utlysning av pengar för stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd

Organisationer kan nu söka medel för kompetensutvecklande aktiviteter för förbättrad djurvälfärd.

Natur och landsbygd

Förädling av jordbruksprodukter

Organisationer kan nu söka medel för kompetensutvecklande aktiviteter för förbättrad djurvälfärd.

NYHETER

 • 2024-02-20

  Utlysning av pengar för insatser inom integration

  Från och med den 20 februari 2024 går det att söka pengar för insatser inom integration, § 37- och § 37a. Det går att söka medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, samt för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.
 • 2024-02-19

  Arrangera en samverkansaktivitet i vildsvinskedjan och få ekonomiskt stöd

  Samverkan mellan jägare, markägare och vilthanteringsanläggningar kan vara ett steg mot bättre vildsvinsförvaltning. I en ...
 • 2024-02-19

  Mindre alkohol bland unga - men mer snus

  Det är färre ungdomar i Värmland som dricker men det är fler som snusar. Det är också fler ungdomar som erbjuds prova elle...
 • 2024-02-14

  Länsstyrelsen Värmland möter studenter

  Hur bidrar Länsstyrelsen till målen i Agenda 2030? Och vad tycker studenterna vid Karlstads universitet är den viktigaste ...

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss