Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Förteckning över notarius publicus samt biträdande notarius publicus i Uppsala län

Enköpings kommun

Saknar notarius publicus.

Håbo kommun

Advokatfirman Berlin AB
Besöksadress: Bålsta Centrum
Box 284, 746 26 Bålsta

Advokat Henrik Jansson, tel. 0171-467019, Ordinarie notarius publicus.

Advokat Cecilia Laible, tel. 0171-46 70 19, Biträdande notarius publicus.

Uppsala kommun

Advokatbyrån Eva K Gustafsson
Besöksadress: Vaksalagatan 6
753 20 Uppsala

Advokat Eva Gustafsson, tel. 018-607280, Ordinarie notarius publicus.

Ebberstens Advokatbyrå AB
Besöksadress: S:t Pergatan 18C
753 20 Uppsala

Advokat Jörgen Ebbersten, tel. 018-185030, 0733-309580 Biträdande notarius publicus.

Advokat Sören Rehn AB
Besöksadress: Vaksalagatan 6
753 20 Uppsala
Jur. kand. Peter Nordström, tel. 073-098 7722. Biträdande notarius publicus

Advokatfirman Lindahl KB
Besöksadress: Vaksalagatan 10
Box 1203, 751 42 Uppsala

Advokat Mattias Prage, tel. 018-161850, Biträdande notarius publicus.

Advokat Åsa Fahlén, tel. 018-161850, Biträdande notarius publicus.

Advokat Elsa Malmqvist, tel. 018-161850, Biträdande notarius publicus.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss