Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Kriterier för att kunna få tillstånd

Området får inte vara för stort och behöver vara väl avgränsat.
Om området är för stort är risken större att okända fornlämningar kan finnas där och då kan antingen Länsstyrelsen avgränsa området mer eller avslå ansökan.

Du kan till exempel få tillstånd för att använda metallsökare om:

  • sökandet ingår i vetenskaplig forskning
  • du letar efter borttappade föremål, exempelvis vigselringar
  • du behöver lokalisera gränser för en tomt (via gränsstolpar av metall)

Du kan inte få tillstånd för att söka efter fornlämningar

Enligt lag är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd. Förbudet är till för att skydda våra fornlämningar, både de som är kända och de som vi idag inte ännu känner till. Du kan med andra ord inte få tillstånd för att söka efter fornlämningar.

Du behöver tillstånd från markägaren för markingrepp

Du behöver tillstånd från markägaren för markingrepp för att vi ska kunna handlägga din ansökan. Du behöver dock inte tillstånd från markägaren om din ansökan gäller att leta efter borttappade föremål på ytan.

Ansök om tillstånd för att använda metallsökare

Ansök om tillstånd genom att fylla i formuläret nedan.


Kommun * (obligatorisk)
Kommun
SÖKANDEFastighetsägare (om annan än sökande)


Kommer markingrepp ske? * (obligatorisk)
Kommer markingrepp ske?


Tillstånd krävs då av markägare
Om ja ovan, har markägare kontaktats och godkänt markingrepp?
Om ja ovan, har markägare kontaktats och godkänt markingrepp?Beskriv varför du vill använda metallsökaren inom det aktuella området och vad du vill söka efter. (Vad förväntar du dig att hitta)?

Tillstånd kan lämnas för högst två år.
Bilagor
Bilagor kan inte skickas in via detta formulär. Detta måste ske med e-post eller post. Om bilagorna skickas med e-post ska i ämnesraden för e-postmeddelande stå "Metallsökare". Bilagor med vanligt post sker till Länsstyrelsen i Uppsala län. Notera nedan vilka bilagor som tillhör ansökan och som skickas in till länsstyrelsen separat. Dessa bilagor ska skickas in omgående efter att denna ansökan skickats in. Se information om hur bilagor ska skickas längre ned på denna sida.
Bilagor som kommer skickas in separat via e-post * (obligatorisk)
Bilagor som kommer skickas in separat via e-post


Bilagor skickas med e-post till uppsala@lansstyrelsen.se. Ange "Metallsökare" i ämnesraden.

Bilagor med vanlig post skickas till Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Om du behöver skicka stora filer: skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskick Länk till annan webbplats.. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Vi påbörjar inte handläggningen innan ansökningsavgiften är betald. Betala ansökningsavgiften till länsstyrelsens bankgironummer 5052-1855 och ange:

  • projektnummer 7243113
  • namnet på den som ansöker (om det inte är samma person som står som betalningsavsändare)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss