Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansökan

  1. Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd att använda metallsökarePDF
  2. Skicka den ifyllda blanketten till Länsstyrelsen
  3. Betala avgiften (se under ”Ansökningsavgift” nedan)

Alla obligatoriska uppgifter i ansökningsblanketten behöver vara ifyllda och korrekta. Annars kan Länsstyrelsen avvisa din ansökan.

  • Ange vem du är och dina kontaktuppgifter
  • Ange vilket område du ska söka i. Du behöver ange fastighetsbeteckning för området och bifoga en karta som tydligt visar vilket område ansökan avser.
  • Du behöver ange kontaktuppgifter till fastighetsägaren. Samtycke från fastighetsägaren krävs om ändamålet inte omfattas av allemansrätten (du behöver till exempel samtycke för att gräva upp föremål, eller göra annat än att färdas och vistas hänsynsfullt utanför fastighetsägarens hemfridszon).
  • Ange önskad period för avsökning. Ett tillstånd tidsbegränsas alltid. Beroende på syftet med avsökningen kan tillståndsperioden vara olika lång.
  • Ange syftet (ändamålet) med avsökningen: varför du vill söka och hur arbetet ska gå till (till exempel om du vill gräva efter föremål, eller om du vill leta efter ett borttappat föremål eller lokalisera gränser för en tomt).

Skicka din ansökan till: uppsala@lansstyrelsen.se

Eller med vanlig post till:
Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Vi påbörjar inte handläggningen innan ansökningsavgiften är betald. Betala ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgironummer 5052-1855 och ange:

  • projektnummer 7243113
  • namnet på den som ansöker (om det inte är samma person som står som betalningsavsändare)

Kontakt