Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022 Länk till annan webbplats.

Föreläsningar om digitala betaltjänster

Länsstyrelsen Uppsala län och Biblioteksutveckling vid Region Uppsala bjuder in till föreläsningar om digitala betaltjänster. Dessa föreläsningar är en del av projektet ”Skicka vidare – Digitala betaltjänster för personer med IF” och genomförs tillsammans med länets bibliotek. Projektet finansieras av Post- och Telestyrelsen, Länsstyrelsen Uppsala län och Biblioteksutveckling vid Region Uppsala. Projektet har som målsättning att öka tillgången till digitala betaltjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreläsningstillfällena är dock öppna för alla och de är kostnadsfria för deltagarna och för biblioteken. Föreläsningarna ger en beskrivning av olika digitala betallösningar och tjänster och ger bland annat information om hur deltagarna kan lära ut detta till andra.

Här nedan ser du vilka tillfällen som är planerade. Har du frågor är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen Uppsala län, se vår kontaktinformation nedan.

Föreläsningstillfällen

Datum och plats

Tid

12 september Heby Bibliotek

10.00–11.30

28 september Östervåla bibliotek

10.00–11.30

3 oktober Björklinge bibliotek

13.30–15.00

5 oktober Bälinge bibliotek

13.30–15.00

10 oktober Bålsta bibliotek

10.00–11.30

10 oktober, Knivsta bibliotek

13.30–15.00

12 oktober Skutskärs bibliotek

13.30–15.00

26 oktober Stenhagens bibliotek

13.30–15.00

7 november Sävja bibliotek

10.00–11.30

7 november Östhammars bibliotek

13.30–15.00

14 november Enköpings bibliotek

10.00–11.30

16 november Enköpings bibliotek

13.30–15.00

30 november, Tierps bibliotek

13.30–15.00

Behovsanalys

Under våren 2019 gjorde Länsstyrelsen en behovsanalys för att utreda äldres behov av och förutsättningar för att använda digitala betaltjänster. Behovsanalysen används nu som underlag för behovsstyrda insatser för äldre i länet.

 Behovsanalysen Kunna, våga och vilja Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Informationsmaterial digitala betaltjänster

Informationsfilmer på svenska

I en tid då många har begränsade möjligheter att röra sig i samhället ökar behovet av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För att motverka det digitala utanförskapet på betaltjänstområdet och underlätta för den som inte tidigare har använt sig av mobila betaltjänster, har Länsstyrelsen tagit fram flera informationsfilmer. Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen, (Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland) och är en guide till digitala betalningar. De tar bland annat upp hur man laddar ned nödvändiga appar och hur mobilt bank-ID, Internetbanken, Swish och QR-koder med mera fungerar.

Du får använda filmerna privat eller visa filmerna i grupp i till exempel en studiecirkel. Du får inte ta betalt för att visa filmerna.

Utbildning i digitala betaltjänster 1: Introduktion.


Utbildning i digitala betaltjänster 2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 3: Kom igång med GooglePlay, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Kontakt