Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt familjebalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Förteckning över notarius publicus samt biträdande notarius publicus i Uppsala län

Förteckningen uppdaterad januari 2018.

Enköpings kommun

Advokat Catarina Ceder, tel. 0171-441680, Ordinarie notarius publicus.

Advokat Ali Kassim, tel. 0171-441680, Biträdande notarius publicus.

Ceders Advokatbyrå AB
Besöksadress: Kungsgatan 3
Box 1004, 745 27 Enköping

Håbo kommun

Advokat Henrik Jansson, Ordinarie notarius publicus.

Jur kand Cecilia Laible, Biträdande notarius publicus.

Advokatfirman Berlin AB
Besöksadress: Bålsta Centrum
Box 284, 746 26 Bålsta

Uppsala kommun

Advokat Olof Wijk, tel. 018-157680, Ordinarie notarius publicus.

Advokat Ola Nordström, tel. 018-157680, Biträdande notarius publicus.

Advokatfirman Wijk & Nordström AB
Besöksadress: Östra Ågatan 37
Box 1022, 751 40 Uppsala

Jur kand Erik Nilsson, tel. 018-161850, Ordinarie notarius publicus.

Jur kand Mattias Prage, tel. 018-161850, Biträdande notarius publicus.

Jur kand Åsa Fahlén, tel. 018-161850, Biträdande notarius publicus.

Advokatfirman Lindahl KB
Besöksadress: Vaksalagatan 10
Box 1203, 751 42 Uppsala

Östhammars kommun

Jur kand Carl Johan Nässén, tel. 0173-17363, Ordinarie notarius publicus.

Hyttgatan 6, 747 44 Gimo.

Kontakt