Bevakningsföretag

Bevakningsföretag behöver ansöka om auktorisation av företaget och om godkännande av personal. Skyddsvakter behöver ett särskilt godkännande. Länsstyrelsen hanterar alla dessa ansökningar.

Ett bevakningsföretag kan bland annat ha i uppgift att bevaka fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar, värdetransporter eller en enskild person. För att få utöva auktorisationspliktig bevakning behöver företaget vara auktoriserat. All personal behöver dessutom godkännas av Länsstyrelsen. För skyddsvakter behövs ett särskilt godkännande.

Godkännande av personal

All personal måste godkännas av Länsstyrelsen innan de får arbeta hos ett bevaknings-företag. Det gäller även personal som inte är väktare. Det är bevakningsföretaget som ansöker om godkännande för sin personal.

Länsstyrelsen prövar personalen med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. Vi kontrollerar eventuella uppgifter i belastningsregistret eller misstankeregistret, och skickar ärendet på remiss till Säkerhetspolisen.

Länsstyrelsen godkänner även hundar som ska användas i företagens bevakningsverksamhet.

Avgift för godkännande av personal

Avgiften för ansökan om godkännande av personal är 700 kronor.

Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Skyddsvakt

Skyddsvakt kallas en person som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polis.

Skyddsvakter ska vara godkända av Länsstyrelsen i det län där de är folkbokförda. Godkännandet som skyddsvakt gäller under en bestämd tid. Det gäller bara för en specifik arbetsgivare eller uppdragsgivare eller för ett speciellt skyddsobjekt. Det är arbets- eller uppdragsgivaren som ansöker om godkännande.

Länsstyrelsen prövar personen med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. Vi kontrollerar eventuella uppgifter i belastningsregistret eller misstankeregistret, och skickar ärendet på remiss till Säkerhetspolisen.

Länsstyrelsen i Stockholm hanterar frågor om bevakningsföretag.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm