Bevakningsföretag

Bevakningsföretag måste ha auktorisation av Länsstyrelsen för att verksamheten ska få drivas. All personal måste dessutom godkännas innan de kan börja arbeta på företaget. Du som ska arbeta som skyddsvakt behöver ett särskilt godkännande av Länsstyrelsen.

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar, värdetransporter eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha auktorisation av Länsstyrelsen.

Godkännande av personal

All personal på bevakningsföretaget måste också godkännas av oss på Länsstyrelsen innan de får arbeta i företaget. Det gäller även personal som inte är väktare. När Länsstyrelsen godkänner personalen tittar vi på personens laglydnad, medborgerliga pålitlighet samt lämplighet i övrigt. Vi kontrollerar bland annat om personen finns med i belastningsregistret eller misstankeregistret och skickar remiss till Säkerhetspolisen.

Länsstyrelsen godkänner även hundar som ska användas i företagens bevakningsverksamhet.

Avgift för godkännande av personal

Avgiften för ansökan om godkännande av personal är 700 kronor.

Din ansökan behandlas inte förrän vi fått in din betalning.

Skyddsvakt

Skyddsvakt kallas en person som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polis.

Som skyddsvakt ska du vara godkänd av Länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd. Godkännandet som skyddsvakt gäller under en bestämd tid. Det gäller bara för en specifik arbetsgivare eller uppdragsgivare eller för ett speciellt skyddsobjekt.

När vi godkänner skyddsvakter tittar vi på din laglydnad, medborgerliga pålitlighet samt lämplighet i övrigt. Vi kontrollerar bland annat om du finns med i belastningsregistret eller misstankeregistret och skickar remiss till Säkerhetspolisen.

Länsstyrelsen i Stockholm hanterar frågor om bevakningsföretag.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm