Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Du ska anmäla biodlingen och var den finns till Länsstyrelsen. Om du misstänker att dina bisamhällen har drabbats av smittsamma sjukdomar ska du anmäla det till bitillsynsman. Du kan få ersättning om du har tagit bort sjuka bisamhällen.

Anmäl uppställningsplatser

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla var dina bisamhällen finns. Om du flyttar dem ska du informera Länsstyrelsen inom en vecka.

Du ska också informera oss om du ändrar andra uppgifter i anmälan. Du behöver inte anmäla att din bigård är utan bisamhällen om det är för en kortare tidsperiod än tre månader.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsynsansvaret

Länsstyrelsen i Stockholms län har ansvaret för bitillsynen även för Gotlands, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län.

För dig som biodlare innebär det att du ska skicka din anmälan om uppställningsplats till Länsstyrelsen i Stockholms län. Om du är bitillsynsman är det Länsstyrelsen i Stockholms län som förordnar dig, inrättar distrikt och som du ska vända dig till i bitillsynsärenden.

Misstanke om smittsam sjukdom

Om du misstänker smittsam sjukdom i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt. Du kan också kontakta Länsstyrelsen.

Om du inte får tag i ordinarie bitillsynsman kontakta i första hand en bitillsynsman i närliggande distrikt alternativt en bitillsynsman i närheten av er uppställningsplats.

Håbo (Kalmar, Yttergran, Övergran, Häggeby, Skokloster, Bålsta) Knivsta (Alsike, Vassunda, Knivsta, Lagga, Östuna, Husby-Långhundra)

Monique Widingsjö
748 91 Österbybruk
070-814 96 30

Enköping (Boglösa, Veckholm, Villberga-Hacksta-Löt, Tillinge, Södra Åsunda, Enköping, Sparrsätra-Bred)

Lars Karlsson
74592 Enköping
070-295 55 60

Enköping (Litslena, Lagunda)

Anna Lindberg Gauffin
74963 Örsundsbro
070-292 14 44

Enköping (Fjärdhundra)

Vivianne Boman
11666 Stockholm
073-215 17 01

Uppsala (Norra Hagunda, Hagby, Ramsta, Balingsta, Västeråker, Uppsala-Näs, Dalby)

Tobias Grandér
75598 Uppsala
070-816 63 49

Uppsala (Jumkil, Börje, Åkerby, Bälinge, Skuttunge)

Kjell Ritzén
74386 Bälinge
070-683 59 00

Uppsala (Uppsala domkyrko, Helga Trefaldighet, Gottsunda, Danmark, Funbo, Vaksala, Gamla Uppsala, Ärentuna)

Jens Lind
74372 Björklinge
070-688 40 34

Uppsala (Almunge, Knutby-Bladåker, Faringe)

Sven-Göran Sjöström
76330 Hallstavik
070-280 61 06

Uppsala Östhammar (Rasbo, Rasbokil, Stavby, Tuna, Alunda, Ekeby)

Janet Krig
747 92 Alunda
073-433 87 77

Uppsala, Tierp (Lena, Tensta, Björklinge, Viksta, Vendel)

Åke Bjur
74393 Vattholma
070-777 02 12

Tierp, Östhammar (Tegelsmora, Dannemorabygden)

Kjell Ritzén
74386 Bälinge
070-683 59 00

Östhammar (Öregrund-Gräsö, Frösåker) Östhammar (Skäfthammar, Hökhuvud)

Anna-Lena Hamnestrand
74792 Alunda
070-145 40 10

Tierp, Östhammar (Hållnäs-Österlövsta)

Susanne Jansson
81594 Tierp
070-213 00 20

Tierp (Tierp-Söderfors, Tolfta)

Susanne Jansson
81594 Tierp
070-213 00 20

Tierp, Älvkarleby (Västland, Älvkarleby-Skutskär)

Martin Hägglund
80641 Gävle
070-258 19 40

Heby (Vittinge, Västerlövsta, Enåker, Huddunge, Nora, Harbo, Östervåla)

Thorbjörn Lindström
74972 Fjärdhundra
070-590 93 57

Ersättare Uppsala län

Anders Håkansson
74962 Örsundsbro
073-546 85 83

Erik Sporrong
75594 Uppsala
070-207 15 52

Karina Karlsson
19791 Bro
073-999 05 79

Anna Blomlöf
74694 Häggeby
070-698 15 76

Regler för biodling

Det finns regler som du måste följa när du har honungsbin. Syftet med reglerna är att förhindra att vissa sjukdomar och skadegörare sprider sig fritt.

Om du har honungsbin, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vill du flytta din verksamhet från ett smittat område?

Om du har bigård i en skydds- eller övervakningszon måste du ha tillstånd innan du flyttar följande ut ur ett smittförklarat område:

 • bin
 • utbyggda vaxkakor och avfall från dem
 • begagnade bibostäder
 • redskap.

Kontakta bitillsynsmannen i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

Områden som är smittförklarade

På Jordbruksverket webbplats kan du se aktuella restriktionsområden för amerikansk yngelröta och varroakvalster.

Aktuella restriktioner för bin och humlor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

I Länsstyrelsens kartjänst Bitillsynskartan kan du se mer detaljerad information om smittförklaringar av amerikans yngelröta.

Bitillsynskartan Länk till annan webbplats.

Ersättning för förintade bisamhällen

Har du haft amerikansk yngelröta i din bigård och behövt avliva bisamhällen? Du kan få ersättning för det. Ersättning är 100 kronor per bisamhälle och självrisken är 300 kronor.

Villkor för ersättning:

 • Du har beslut från din bitillsynsman att samhällen ska förintas.
 • Minst fyra bisamhällen har avlivats.
 • Bitillsynsmannen var närvarande vid avlivningen.
 • Din ansökan är lämnad till Länsstyrelsen senast inom sex månader efter du har förintat bisamhällena.

Vem gör vad inom bitillsynen?

 • Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar. De följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagtolkning, föreskrifter och anvisningar för hur bitillsynen ska gå till.
 • Länsstyrelsen ansvarar för den regionala tillsynen. Vi bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas in, utser bitillsynsmän och samordnar det regionala tillsynsarbetet.
 • Bitillsynsmännen ska kontrollera och bekämpa bisjukdomar. De beslutar om förintande när det behövs och ger tillstånd till flytt när det är lämpligt.
 • Du som biodlare står för mycket av det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar. Om du misstänker att bisamhälle har drabbats av smittsam sjukdomar ska du anmäla det omgående.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss