Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Det går inte längre att söka stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet är under avveckling.

Stödet är stängt

Stödet är under avveckling sedan 2021. I budgeten för 2023 har riksdagen tillfört pengar för stöd. Det finns pengar för att betala ut stöd till alla projekt som fått ett första beslut om stöd före den 31 december 2022.

Du har ansökt men inte fått något beslut

Om du har ansökt om stöd och inte fått något beslut kan du vänta. Du kommer att få ett besked i ditt ärende under 2023.

Du har fått ett beslut om stöd

Du som har fått ett beslut om stöd påverkas inte av att stödet avvecklas.

Du har överklagat ditt beslut

Om du har överklagat Länsstyrelsens beslut kommer det att prövas. Det påverkas inte av att stödet ska avvecklas. Det finns pengar för de ärenden som blir ändrade.

Har du frågor om ditt överklagade ärende ska du kontakta Boverket.

Ansök om utbetalning

När du är färdig med energieffektiviseringen ska du ansöka om utbetalning. Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast tre månader efter att åtgärden är färdig. Du kan få den tiden förlängd med tre månader. Kontakta Länsstyrelsen om du behöver förlängning.

Om du har ansökt om stöd på pappersblankett

Blanketten för utbetalning finns i det beslut om stöd som Länsstyrelsen har skickat till dig.

Om du har ansökt i Boverkets e-tjänst

Beslutet om stöd finns i e-tjänsten och där finns även en länk till ansökan om utbetalning.

Intyg från certifierad energiexpert

Du ska skicka med ett intyg från en certifierad energiexpert när du ansöker om utbetalning. Energiexperten ska försäkra att uppgifterna i ansökan är korrekta.

Intyg från certifierad energiexpert Pdf, 237.8 kB.

Tillsyn och återbetalning

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar stödet. Vi har tillsyn över att du följer villkoren för stödet.

Om du fått stöd med pengar från EU ska Ekonomistyrningsverket och kontrollorgan från EU följa upp det. De kan begära uppgifter från dig. Det kan också bli utredningar, kontroller på plats och inspektioner. Det står i ditt beslut om stödet är finansierat av pengar från EU.

Om det vid tillsyn och kontroller framkommer att stödet till exempel har betalats ut felaktigt kan du behöva betala tillbaka stödet.

Next Generation EU finansierar stödet

Stödet finansieras delvis genom pengar från EU:s återhämtningspaket Next Generation EU. Paketet ska bidra till att reparera ekonomiska och sociala skador efter covid-19. Det står i ditt beslut om stödet finansieras genom Next Generation EU.

EU-logotyp för Next Generation EU

Kontakt

Skicka e-post med frågor om investeringsstöd

Telefon växel: 010-223 30 00

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss