Lönegaranti

Lönegaranti är ett skydd för dig när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön.

Lönegarantin innebär att du kan få ersättning för den lön eller liknande som din arbetsgivare är skyldig dig. Lönegarantin gäller när arbetsgivaren gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion. Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du har rätt till lönegaranti och hur mycket pengar du ska få. Konkursförvaltare och rekonstruktör utses av tingsrätten.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under din uppsägningstid.

Om du har rätt till lönegaranti är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön.

Vilka lönekostnader kan jag få ersättning för?

  • Lön som du tjänat in tre månader innan företaget lämnade in sin ansökan om konkurs eller rekonstruktion till tingsrätten.
  • Lön för tiden mellan din ansökan och tingsrättens beslut om konkurs eller rekonstruktion.
  • Lön för den första månaden efter beslutet om konkurs eller rekonstruktion.
  • Semesterlön för detta och förra semesteråret. Du kan högst få lönegaranti för fem sparade semesterdagar från förra semesteråret. Ett semesterår är vanligen mellan den 1 april och den 31 mars.
  • Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) om du blir uppsagd under konkursen eller rekonstruktionen. Om du blivit uppsagd måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.​

Hur mycket pengar kan jag få?

Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp. Under 2018 motsvarar det 182 000 kr. Prisbasbeloppet ändras varje år. Du kan bara få pengar under högst åtta månader. Hur länge du får lönegaranti beror därför på hur mycket du tjänar.

När betalas pengarna ut?

Vi betalar ut din lönegaranti när konkursförvaltaren eller rekonstruktören fattat beslut om hur mycket pengar du ska få. Vårt mål är att lönegarantin ska betalas ut inom fem arbetsdagar från den dag vi får in beslutet.

Uppsägningslön och semesterersättning betalas ofta ut under flera månader.

Behöver jag skicka in någon blankett till Länsstyrelsen?

Du behöver inte skicka in någon blankett för att få utbetalning av lön eller semesterersättning som du har tjänat in innan beslutet om konkurs eller rekonstruktion. Den lön du tjänat in kan du få utbetald till och med en månad efter beslutet om rekonstruktion eller konkurs. Därefter får du eventuell uppsägningslön.

För att få uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden måste du skicka in en blankett till oss och intyg om att du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som beslutar om uppsägningslön. Ska du få uppsägningslön och semesterersättning skickar vi blanketten "Försäkran enligt lönegarantilagen" till dig. Du fyller i blanketten och skickar in den till oss den 20:e varje månad, så länge lönegarantiperioden varar.

Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du ska få lönegaranti.

Först måste konkursförvaltaren fatta ett beslut att du ska få lönegaranti. Beslutet skickas både till dig och till Länsstyrelsen. Från det att Länsstyrelsen mottagit beslutet har vi normalt en handläggningstid på cirka 1-2 veckor innan utbetalning av innestående lön och semesterersättning görs. Vid konkurser som omfattar många arbetstagare kan det dock ta längre tid.

Hur mycket lönegaranti du har rätt till står på ditt beslut som konkursförvaltaren eller rekonstruktören skickar till dig. Har du frågor som gäller hur mycket lönegaranti du ska få utbetalt, eller varför du får en viss summa ska du kontakta konkursförvaltaren eller rekonstruktören. Kontaktuppgifter till konkursförvaltaren eller rekonstruktören finns på beslutet. Skatt dras från lönegarantibeloppet enligt Skatteverkets regler. Observera att beloppen på besluten är före skatt.

Konkursförvaltaren eller rekonstruktören beslutar om du har rätt till uppsägningslön. Det är enbart konkursförvaltaren eller rekonstruktören som kan svara på denna fråga.

Läs informationsbrevet du har fått. Fyll i så noggrant du kan. Om det är något som saknas så kommer Länsstyrelsen att kontakta dig för att få klarhet.

Om du får beslut på att du ska få uppsägningslön kommer vi att skicka ut en försäkran. Du ska då skicka in intyget från arbetsförmedlingen tillsammans med din första försäkran.

Under förutsättning att du har skickat in blanketten försäkran och allt är korrekt ifyllt betalar Länsstyrelsen ut uppsägningslönen inom en vecka. Vår utbetalningsperiod sträcker sig från den 21:a till den 20:e. Den första uppsägningslönen kan därför bli mindre än en månadslön.

Den ska du skicka till Länsstyrelsen Stockholm, Lönegaranti, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Information om konkursen i Top-Toys

Frågor om konkursen besvaras av konkurstillsynen hos Kronofogden, som är konkursförvaltare.

Kronofogdens växel: 0771-73 73 00

Länsstyrelsen är endast utbetalande myndighet av lönegaranti och besvarar frågor om utbetalningar när vi har fått beslut från konkursförvaltaren.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Lönegaranti