• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) regleras av ett operativt nationellt socialfondsprogram, som godkändes av EU-kommissionen den 3 december 2014, kompletterat med regionala handlingsplaner.

Socialfondsprogrammet i Stockholm

Genomförandet av Europeiska socialfonden i Stockholm styrs av en regional handlingsplan. Det finns en övergripande regional handlingsplan för 2014–2020 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. samt en årligt reviderad handlingsplan som beslutas av Strukturfondspartnerskapet Stockholm, anger prioriteringar för det aktuella året och ligger till grund för fondutlysningar. De regionala handlingsplanerna fastställs och godkänns av Övervakningskommittén för Europeiska socialfonden.

Den totala budgeten inom Socialfonden i Stockholmsregionen uppgår till 1085 miljoner kronor och den regionala handlingsplanen omfattar två av programområdena i det nationella socialfondsprogrammet.

Programområde 1

Kompetensförsörjning, med fokus på insatser som kan bidra till att stärka matchning och långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.

Programområde 2

Öka övergången till arbete, med fokus på att stärka individer med en underutnyttjad potential på arbetsmarknaden.

Kontakt

Enheten för regional utveckling