Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) regleras av ett operativt nationellt socialfondsprogram, som godkändes av EU-kommissionen den 3 december 2014, kompletterat med regionala handlingsplaner.

Socialfondsprogrammet i Stockholm

Genomförandet av Europeiska socialfonden i Stockholm styrs av en regional handlingsplan. Det finns en övergripande regional handlingsplan för 2014–2020 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. samt en årligt reviderad handlingsplan som beslutas av Strukturfondspartnerskapet Stockholm, anger prioriteringar för det aktuella året och ligger till grund för fondutlysningar. De regionala handlingsplanerna fastställs och godkänns av Övervakningskommittén för Europeiska socialfonden.

Den totala budgeten inom Socialfonden i Stockholmsregionen uppgår till 1085 miljoner kronor och den regionala handlingsplanen omfattar två av programområdena i det nationella socialfondsprogrammet.

Programområde 1

Kompetensförsörjning, med fokus på insatser som kan bidra till att stärka matchning och långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.

Programområde 2

Öka övergången till arbete, med fokus på att stärka individer med en underutnyttjad potential på arbetsmarknaden.

Kontakt

Enheten för regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss