Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13 program för territoriellt samarbete (ETS).

Regionalfondsprogrammet i Stockholm

Genomförandet av Europeiska regionalfonden i Stockholm styrs av det operativa regionalfondsprogrammet 2014-2020 Pdf, 459.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Den totala budgeten inom Regionalfonden i Stockholm uppgår till 298 mkr. Hela programmet ska bidra till en hållbar stadsutveckling och omfattar tre tematiska mål inom Regionalfonden. 

Tematiskt mål 1

Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation med fokus på insatser som kan utveckla samspelet mellan högre utbildning, forskning, näringsliv och offentliga aktörer för att åstadkomma en innovationsdriven ekonomi.

Tematiskt mål 3

Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, med fokus på insatser som stärker företagens möjligheter till affärsutveckling och internationalisering.

Tematiskt mål 4

Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer med fokus på insatser inom hållbar stadsutveckling som kan öka tillväxten i befintliga företag, generera nya arbetstillfällen och bidra till minskad klimatpåverkan genom bl.a. ökad användning av grön teknik.

Kontakt

Enheten för regional utveckling

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss