Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13 program för territoriellt samarbete (ETS).

Regionalfondsprogrammet i Stockholm

Genomförandet av Europeiska regionalfonden i Stockholm styrs av det operativa regionalfondsprogrammet 2014-2020.

Operativa regionalfondsprogrammet Stockholms län 2014-2020 Pdf, 459.5 kB.

Den totala budgeten inom Regionalfonden i Stockholm uppgår till 298 mkr. Hela programmet ska bidra till en hållbar stadsutveckling och omfattar tre tematiska mål inom Regionalfonden. 

Tematiskt mål 1

Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation med fokus på insatser som kan utveckla samspelet mellan högre utbildning, forskning, näringsliv och offentliga aktörer för att åstadkomma en innovationsdriven ekonomi.

Tematiskt mål 3

Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, med fokus på insatser som stärker företagens möjligheter till affärsutveckling och internationalisering.

Tematiskt mål 4

Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer med fokus på insatser inom hållbar stadsutveckling som kan öka tillväxten i befintliga företag, generera nya arbetstillfällen och bidra till minskad klimatpåverkan genom bl.a. ökad användning av grön teknik.

Kontakt

Enheten för regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss