Läget i länet arbetsmarknad och ekonomi

Stockholmsregionen är Sveriges största arbetsmarknad. Antalet sysselsatta uppgår till över en miljon och närmare 100 000 pendlar varje dag in från andra regioner, främst Uppsala och Södermanland.

Övergripande kan det konstateras att näringslivsstrukturen har en tydlig slagsida mot tjänstesektorn och regionens företag har ett stort kunskapsinnehåll och har tillgång till en välutbildad arbetskraft.

Stockholms stad är regionens största arbetsgivare med omkring 55 000 anställda. Ericsson är den största privata arbetsgivaren med drygt 10 000 anställda. Framöver förväntas sysselsättningstillväxten främst ske i små- och medelstora företag.

Länsstyrelsen följer – genom enheten för analys - den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden i regionen. Det sker genom serien ”Läget i länet – Arbetsmarknad och ekonomi”. Nedan kan du ladda hem de tre senast publicerade utgåvorna. Äldre utgåvor hittar du i publikationsarkivet.

Nyhetsbrev Läget i länet arbetsmarknad och ekonomi februari 2018PDF

Nyhetsbrev Läget i länet arbetsmarknad och ekonomi december 2017PDF

Nyhetsbrev Läget i länet arbetsmarknad och ekonomi maj 2017PDF

Prenumerera

Om du har frågor eller om du vill prenumerera på ”Läget i länet – Arbetsmarknad och ekonomi”, kontakta Per Bark via e-post per.bark@lansstyrelsen.se

Kontakt