Medborgarundersökning

Medborgarundersökningen 2017 är en urvalsundersökning som omfattar 18 000 personer i åldern 18–85 år. Frågorna som ställts berör invånarnas syn på sitt boende, arbete, fritid, förtroendet för olika samhällsfunktioner med mera.

Undersökningen har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Motsvarande undersökningar genomfördes år 2011, 2013 och 2015. År 2017 uppgick svarsfrekvensen till 42 procent. 

Resultat från medborgarundersökningarna publiceras nedan i tabeller och i nyhetsbrevet Nutid och framtid.

Prenumerera på Nyhetsbrevet Nutid & framtid

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm