Medborgarundersökning

Länsstyrelsen i Stockholm genomför medborgar­undersökningar vartannat år. Den första gjordes 2011. Medborgarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar 14 000 personer i åldern 18–85 år. Frågorna som ställts berör invånarnas syn på sitt boende, arbete, trygghet, förtroendet för olika samhällsfunktioner med mera.

Medborgarundersökningen 2021 har skickats ut till 14 000 länsbor i åldern 18–85 år, som slumpmässigt har valts ut från SCB:s befolkningsregister. Att delta i undersökningen är frivilligt, men varje persons medverkan är betydelsefull för att ge en bild av hur det är att leva i Stockholms län.

För att svara på enkäten ska du gå in på www.enkat.net/stockholm Länk till annan webbplats. och logga in med ditt lösenord som du fått i utskicket av medborgarundersökningen.

Enkätfabriken genomför medborgarundersökningen åt Länsstyrelsen Stockholm. Efter att Enkätfabriken sammanställt resultatet fortsätter Länsstyrelsen att bearbeta och analysera resultatet ytterligare. En sammanställning av årets medborgarundersökning kommer att presenteras på vår webbplats under hösten 2021.

Vid frågor om inloggning/besvarande av medborgarundersökningen kontakta:

Enkätfabriken AB
Telefon: 020-12 10 28
E-post: support@enkatfabriken.se

Resultat från tidigare undersökningar

Ta del av resultatet från tidigare medborgarundersökningar nedan. Resultatet redovisas i tabeller på läns- och kommunnivå samt i rapporter.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm