Medborgarundersökning

Länsstyrelsen i Stockholm genomför medborgar­undersökningar vartannat år. Frågorna som ställs till invånarna i Stockholms län berör synen på boende, arbete, trygghet, förtroendet för olika samhällsfunktioner med mera. Den första gjordes 2011. Medborgarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar 18 000 personer i åldrarna 18–85 år.

Resultat från medborgarundersökningen 2023

2023 års undersökning genomfördes under våren och besvarades av drygt 8 800 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 49 procent. Resultat från undersökningen presenteras i en rapporten "Medborgarundersökning i Stockholms län".

En både bredare och djupare blid finns i resultattabeller på kommun- och länsnivå, där de senare även innehåller uppdelningar efter kön, ålder och bakgrund.

Enkätformuläret erbjuder en lättillgänglig överblick av vilka frågor som ställts och hur svarsalternativen formulerats.

Rapport: Medborgarundersökning i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Resultattabeller uppdelat på kommunnivå 2023 Länk till annan webbplats.

Resultattabeller på länsnivå samt uppdelning på kön, ålder och bakgrund 2023 Länk till annan webbplats.

Frågeformulär medborgarundersökning 2023 Länk till annan webbplats.

Teknisk rapport Länk till annan webbplats.

Resultat från tidigare undersökningar

Ta del av resultatet från tidigare medborgarundersökningar nedan. Resultatet redovisas i tabeller på läns- och kommunnivå samt i rapporter.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss