Medborgarundersökning

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört medborgar­undersökningar vartannat år sedan 2011. 2019 års undersökning är en urvalsundersökning som omfattar 14 000 personer i åldern 18–85 år. Frågorna som ställts berör invånarnas syn på sitt boende, arbete, trygghet, förtroendet för olika samhällsfunktioner med mera.

Resultat från medborgarundersökningarna publiceras nedan i tabeller och i nyhetsbrevet Nutid och framtid.

Prenumerera på Nyhetsbrevet Nutid & framtid

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm