• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Foderkontroll

Att djur får säkert foder är en viktig del av livsmedelskedjan. Du som producerar, transporterar, hanterar eller säljer foder och foderråvaror ansvarar för att fodret är säkert och rätt märkt. Länsstyrelsen och Jordbruksverket delar på ansvaret för foderkontroll i Sverige.

Länsstyrelsen och Jordbruksverket kontrollerar regelbundet foderföretag och foder. Vi ska kontrollera att företagarna följer lagstiftningen, att de är medvetna om eventuella faror och har goda rutiner när de producerar och hanterar foder.

Länsstyrelsens kontroll inom primärproduktionen

Foderproduktion på gårdsnivå och utfodring av livsmedelsproducerande djur är primärproduktion, den första länken i livsmedelskedjan. Länsstyrelsen kontrollerar foder i primärproduktionen.

Du som är foderföretagare i primärproduktionen ska registrera dig och din verksamhet hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens kontroll är riskbaserad. Det innebär att kontrollen planeras och prioriteras dit den gör störst nytta. Företagare som har en väl fungerande egenkontroll och som följer branschens riktlinjer eller är ansluten till certifieringssystem kan få lägre prioritet i kontrollen.

Planerad kontroll inom primärproduktionen är kostnadsfri. Om det krävs extra kontroller på grund av att lagstiftning inte har följts kommer Länsstyrelsen däremot att ta betalt.

Länsstyrelsen ger stöd och information

Vi hjälper dig som foderföretagare med att få stöd och information, du kan även fråga oss om kontroll, lagar och krav.

Kontakt

Enheten för djurvälfärd och livsmedel