Resursfisk – ökad konsumtion av underutnyttjade fiskarter och dess mervärden

Projektet Resursfisk vill skapa förutsättningar för att ta vara på de fiskarter som idag är bifångster i det småskaliga yrkesfisket i Mälaren. Syftet med projektet är att undersöka och synliggöra underutnyttjade fiskarters potential som livsmedelsprodukter. Att kunna fiska fler arter möjliggör också en bredare verksamhet och ökad inkomst per fisketur för yrkesfisket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Landsbygd
  • Primärproduktion livsmedel

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=141&context=39