Primär kompetens och samverkan inom livsmedelsproduktionen - En förstudie om kompetensförsörjning inom primärproduktionen i Stockholms län

Rapporten "Primär kompetens och samverkan" är en förstudie som har genomförts för att bidra med fördjupad kunskap om kompetensförsörjningen inom primärproduktionen av livsmedel i Stockholms län. En fungerande kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn är avgörande för att nå den nationella livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk livsmedelsproduktion och en fungerande livsmedelsförsörjning. Att trygga befolkningens livsmedelsförsörjning, bland annat med koppling till kris och beredskap, är särskilt relevant i ett storstadslän som Stockholm som har en stor befolkning och en förhållandevis liten regional livsmedelsproduktion.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Primärproduktion livsmedel

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=101&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss